Перейти до вмісту
Головна Сторінка » Новини » На які медичні вироби можуть розраховувати люди з інвалідністю та як їх отримати?

На які медичні вироби можуть розраховувати люди з інвалідністю та як їх отримати?

Наявність тих чи інших порушень здоров’я часто спричиняє потребу в користуванні медичними виробами. З урахуванням соціальної вразливості осіб (дітей) з інвалідністю та деяких інших категорій населення, які мають виражені порушення функцій органів та систем незалежно від встановлення їм інвалідності, держава в особі органів місцевого самоврядування взяла на себе зобов’язання із безоплатного забезпечення таких осіб певними медичними виробами й іншими засобами.

Відповідний Порядок забезпечення медичними виробами та іншими засобами регламентовано постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1301.

До числа таких виробів і засобів належать:

Підставою забезпечення відповідними медичними виробами та іншими засобами є:

  • для осіб з інвалідністю – індивідуальна програма реабілітації або висновок лікарсько-консультативної комісії щодо забезпечення медичними виробами
  • для дітей з інвалідністю – індивідуальна програма реабілітації
  • для визначених категорій осіб – висновок ЛКК або військово-лікарської комісії

Щоб отримати належні особі медичні вироби необхідно стати на облік осіб, які мають право на безоплатне забезпечення медичними виробами у структурному підрозділі з питань охорони здоров’я за місцем надання медичних послуг. Для цього потрібно подати в пареровій або електронній формі заяву. До заяви додаються такі документи:

  • копія паспорта громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, або свідоцтво про народження (для дітей віком до 14 років)
  • довідка МСЕК про встановлення інвалідності (для дітей з інвалідністю – висновок ЛКК)
  • індивідуальна програма реабілітації (для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю) або висновок ЛКК щодо забезпечення медичними виробами, для визначених категорій осіб – висновок ВЛК чи ЛКК
  • посвідчення про взяття на облік бездомної особи (для бездомних осіб)
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків або копію сторінки паспорта громадянина України з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта громадянина України
  • довідка про реєстрацію місця проживання для дітей з інвалідністю віком до 14 років та інших осіб, у разі подання паспорта у формі картки (крім бездомних осіб)
  • документ, що підтверджує особу та повноваження як законного представника або керівника закладу (установи) (для законних представників осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю чи визначених категорій осіб, керівника закладу (установи)

Після подання заява з документами підлягає реєстрації. У разі, якщо додано не всі документи, їх потрібно подати у триденний строк.

У разі відсутності в структурному підрозділі з питань охорони здоров’я необхідного типу (виду) медичного виробу на дату подання заяви особа забезпечується необхідним медичним виробом у порядку черговості.

Забезпечення медичними виробами здійснюється через заклади охорони здоров’я, які визначають структурні підрозділи з питань охорони здоров’я.

Під час забезпечення медичним виробом заклад охорони здоров’я зобов’язаний надати особі інструкцію із застосування медичного виробу та талон на гарантійний ремонт. Строк, на який видається медичний виріб, також визначається цією інструкцією.

Для заміни медичного виробу після закінчення строку його експлуатації або дострокової заміни необхідно подати структурному підрозділу з питань охорони здоров’я заяву про його заміну.

Діти з інвалідністю забезпечуються медичними виробами першочергово.

************

Ця ініціатива стала можливою завдяки щедрій підтримці американського народу за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку згідно з угодою про співпрацю з Partnerships Plus під номером 7200AA18CA00032, яка фінансується з 28 вересня 2018 року, та реалізується Інститутом досліджень і навчання JSI у відповідності до угоди під номером PP-EI-001 з Momentum Wheels for Humanity. Зміст є відповідальністю Національної Асамблеї людей з інвалідністю України і не обов’язково відображає погляди USAID або уряду Сполучених Штатів.