Перейти до вмісту
Головна Сторінка » Оформлення документів » Документи про інвалідність

Документи про інвалідність

 • Оновлено
Пенсійне посвідчення та декілька інших документів

Пенсійне посвідчення

Одним із документів, який підтверджує наявність інвалідності, є пенсійне посвідчення. Пенсійні посвідчення видаються безоплатно.

Відомості в пенсійних посвідченнях

Воно містить інформацію про прізвище, ім’я та по батькові особи; дату її народження; стать; номер особового рахунку; реєстраційний номер облікової картки платника податків[1] або серію та номера паспорта.

Якщо пенсійне посвідчення видається людині з інвалідністю, до нього також заносяться відомості про:

 • групу та підгрупу інвалідності
 • причину інвалідності (наприклад, загальне захворювання, інвалідність з дитинства, трудове каліцтво, професійне захворювання, інвалідність внаслідок війни, дитина з інвалідністю, інвалідність армії, інвалідність ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС, інвалідність потерпілого від аварії на ЧАЕС, інвалідність внаслідок Революції гідності)
 • нозологічну форму захворювання, зокрема про порушення слуху, зору чи опорно-рухового апарату (наприклад, «особа з інвалідністю підгрупи Б І групи/загальне захворювання по зору»)
 • строк, на який встановлено інвалідність

Пенсійне посвідчення виготовляється на ім’я особи, якій призначено пенсію. У разі якщо пенсія призначена неповнолітній або недієздатній особі чи особі, цивільна дієздатність якої обмежена, у посвідченні додатково зазначаються прізвище, ім’я та по батькові законного представника[2].

Форма пенсійного посвідчення

Пенсійні посвідчення видаються:

 • або в паперовій формі

Бланк паперового пенсійного посвідчення

 • або у вигляді платіжної картки, яка одночасно є пенсійним посвідченням (електронне пенсійне посвідчення)

Зразок бланка електронного пенсійного посвідчення

Особам, яким видано електронне пенсійне посвідчення, пенсійне посвідчення в паперовій формі не видається і навпаки.

Звертаємо увагу, що до 19 квітня 2023 р. внутрішньо переміщені особи не мали права на отримання паперових посвідчень. Для них було передбачено лише можливість отримання платіжної картки, що була єдиним документом, який підтверджував призначення їм пенсії. Водночас після вказаної дати органам Пенсійного фонду України було дозволено видавати внутрішньо переміщеним особам і паперові, і електронні пенсійні посвідчення за їх заявою та на їх вибір.

Важливо! У зв’язку з технічними питаннями виготовлення електронних пенсійних посвідчень тимчасово призупинено. Тому на сьогодні пенсійні посвідчення виготовляються лише в паперовій формі. У зв’язку з цим нижче йтиметься про особливості отримання паперових пенсійних посвідчень.

Термін дії пенсійного посвідчення

Термін дії пенсійних посвідчень у паперовій формі не обмежується. Єдиний виняток – призначення пенсії на визначений строк.

Своєю чергою строк дії електронного пенсійного посвідчення визначається банком і не може перевищувати трьох років.

Електронне відображення пенсійного посвідчення

За бажанням особи їй додатково може формуватись електронне відображення пенсійного посвідчення. Для цього потрібно скористатися мобільним додатком Порталу Дія.

Інструкція про те, як додати пенсійне посвідчення в Дію.

Електронне відображення пенсійного посвідчення має однакову з пенсійним посвідченням юридичну силу та строк дії. Його можна використовувати без додаткового пред’явлення пенсійного посвідчення у паперовій формі, електронного пенсійного посвідчення або платіжної картки, яка одночасно є пенсійним посвідченням.

Підстави видачі пенсійних посвідчень

Пенсійне посвідчення видається в разі, якщо людині призначено один із таких видів виплат:

 • пенсію за віком
 • пенсію по інвалідності
 • пенсію в разі втрати годувальника
 • пенсію за вислугу років
 • соціальну пенсію

Людині може бути видано або нове пенсійне посвідчення, або пенсійне посвідчення на заміну раніше виданого.

Важливо! Заміна пенсійного посвідчення здійснюється за такою ж процедурою, як і для його виготовлення.

Підставою для видачі нового пенсійного посвідчення є призначення особі того чи іншого виду пенсії з перелічених вище.

Водночас підставами для повторної видачі (заміни) пенсійного посвідчення є:

 • непридатність пенсійного посвідчення для користування
 • втрата пенсійного посвідчення
 • призначення особі іншого виду пенсії
 • зміна обставин здійснення опіки та піклування (змінився законний представник чи його звільнено від повноважень, поновлено цивільну дієздатність одержувача пенсії тощо)
 • визнання одержувача пенсії за віком або в разі втрати годувальника, або за вислугу років особою з інвалідністю
 • зміна групи, підгрупи, причини інвалідності
 • продовження строку, на який встановлено інвалідність

Порядок звернення за пенсійним посвідченням та його отримання

На сьогодні заяву для оформлення або заміни пенсійного посвідчення можна подати:

 • або до будь-якого зручного за місцем розташування відділу обслуговування громадян (сервісного центру) головних управлінь Пенсійного фонду України в областях та м. Києві
 • або дистанційно через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України
 • або за допомогою мобільного застосунку «Пенсійний фонд»

За виготовленням пенсійного посвідчення може звернутися:

 • особа, якій призначається/призначена пенсія
 • законний представник особи, яка не досягла повноліття або є недієздатною

Щоб отримати пенсійне посвідчення вперше особі чи її законному представнику необхідно подати заяву на його виготовлення або заяву на видачу нового пенсійного посвідчення.

До заяви додаються такі документи, необхідні для оформлення пенсійного посвідчення:

 • документ, що посвідчує особу, або документ, що підтверджує повноваження особи як представника
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)
 • зразок підпису
 • кольорове фото розміром 35,0 х 50,0 мм

Для отримання нового пенсійного посвідчення на заміну попереднього потрібно 1) подати до територіального органу Пенсійного фонду України за місцем перебування заяву на видачу нового пенсійного посвідчення та 2) повернути органу Пенсійного фонду України попередньо видане пенсійне посвідчення (за наявності) або банку – електронне пенсійне посвідчення, для його подальшого знищення.

Принагідно пенсійне посвідчення підлягає знищенню у випадках:

 • виявлення помилки в записах
 • скасування рішення про призначення пенсії
 • смерті власника

Виготовлення пенсійних посвідчень у паперовій формі забезпечується Пенсійним фондом України та здійснюється щотижнево.

Виготовлена тижнева партія пенсійних посвідчень не пізніше наступної середи передається на відправлення до відповідних головних управлінь для подальшої їх видачі заявникам.


Пенсійне посвідчення разом з інструкцією щодо його використання видається територіальним органом Пенсійного фонду України під підпис у журналі обліку пенсійних посвідчень:

 • або особисто особі, якій призначено пенсію
 • або законному представнику особи

Для отримання пенсійного посвідчення потрібно пред’явити документ для ідентифікації особи (наприклад, паспорт) та документ, що підтверджує статус законного представника (для прикладу, відповідне посвідчення / свідоцтво про народження / рішення суду та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).

Інфографіка, що демонструє кроки отримання пенсійного посвідчення. Версія для скрінрідера нижче у PDF

Законодавство України, яке стосується пенсійного посвідчення

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

Порядок оформлення, виготовлення та видачі документів, що підтверджують призначення особі пенсії, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 3 листопада 2017 р. № 26-1

Постанова Кабінету Міністрів України від 7 квітня 2023 р. № 325 «Деякі питання оформлення пенсійних посвідчень внутрішньо переміщеним особам».

Медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років

Інвалідність дитини підтверджується, окрім іншого, медичним висновком про дитину з інвалідністю віком до 18 років (далі – Медичний висновок).

Медичний висновок видається безоплатно в паперовій формі.

Бланки Медичних висновків є документами суворої звітності.

Відповідальність за стан роботи щодо видачі Медичного висновку несе керівник дитячого лікувально-профілактичного закладу.

Відмова батькам чи іншому законному представнику дитини з інвалідністю у видачі Медичного висновку може бути оскаржена до органу охорони здоров’я протягом місяця, а також до суду.

Відомості, які зазначаються в Медичному висновку:

 • прізвище, ім’я, по батькові, дата народження та захворювання дитини
 • прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання матері, батька чи іншого законного представника дитини
 • термін дії Медичного висновку
 • дата переогляду, яка не може бути пізнішою за один місяць до закінчення дії Медичного висновку
 • підписи головного лікаря дитячого лікувально-профілактичного закладу, його заступника з медичної частини та лікуючого лікаря
 • кругла печатка

Зразок бланку Медичного висновку

Алгоритм отримання Медичного висновку:

 1. Проходження дитиною стаціонарного або амбулаторного обстеження в дитячій обласній чи багатопрофільній міській лікарні, або в спеціалізованій лікарні, диспансері, де дитина перебуває на диспансерному обліку та спеціалізованому лікуванні, Українській дитячій спеціалізованій лікарні «ОХМАТДИТ», Українському центрі медичної  реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи або клініці науково-дослідної установи Міністерства охорони здоров’я, Академії медичних наук України для вирішення питання про встановлення в неї медичних показань з метою визнання дитиною з інвалідністю.
 2. Установлення в дитини медичних показань для визнання її дитиною з інвалідністю лікарсько-консультативною комісією лікарні чи диспансеру, де дитина перебуває на диспансерному обліку та спеціалізованому лікуванні, Української дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ», Українського центру медичної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи, клініки науково-дослідної установи Міністерства охорони здоров’я України та Академії медичних наук України.
 3. Отримання батьками чи іншим законним представником дитини виписки з медичної карти стаціонарного хворого (ф.027/о) або консультативного висновку спеціаліста (ф.028/о) за підписами лікуючого лікаря, завідувача відділення (поліклініки), заступника головного лікаря з медичної частини, засвідченими печаткою лікувально-профілактичного закладу, із зазначенням у відповідному документі діагнозу та коду згідно з Міжнародною класифікацією хвороб (МКХ-10).
 4. Визнання дитини дитиною з інвалідністю лікарсько-консультативною комісією дитячого лікувально-профілактичного закладу після особистого огляду та за наявності виписки з медичної карти стаціонарного хворого (ф.027/о) або консультативного висновку спеціаліста (ф.028/о).
  Важливо! Якщо за станом здоров’я дитина не може з’явитися на огляд до лікарсько-консультативної комісії, то цей огляд здійснюється вдома або в стаціонарі, де перебуває на лікуванні дитина.
 5. Оформлення Медичного висновку лікарсько-консультативною комісією дитячого лікувально-профілактичного закладу.
 6. Видача Медичного висновку батькам чи іншому законному представнику дитини.

Законодавство України, яке стосується медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років:

Закон України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»

Порядок видачі медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України 4 грудня 2001 р. № 482

Перелік медичних показань, що дають право на одержання державної соціальної допомоги на дітей-інвалідів віком до 16 років, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України 8 листопада 2001 р. № 454/471/516

Висновок щодо необхідності постійного стороннього догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу

Документом, який підтверджує наявність у людини статусу особи з інвалідністю, серед іншого, є висновок щодо необхідності постійного стороннього догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу (далі – Висновок щодо необхідності постійного стороннього догляду).

Форма Висновку щодо необхідності постійного стороннього догляду

Підстави надання Висновку щодо необхідності постійного стороннього догляду:

 • щодо осіб з інвалідністю І групи – встановлення особі І групи інвалідності внаслідок психічного розладу
 • щодо осіб з інвалідністю ІІ групи – постійна (упродовж не менше місяця) наявність в особи з інвалідністю одного з перелічених видів обмеження життєдіяльності, зумовлених психічним розладом:
 • обмеження самообслуговування – здатність до самообслуговування за допомогою інших осіб та нездатність до самообслуговування з використанням допоміжних засобів
 • обмеження здатності до самостійного пересування – здатність до самостійного пересування за допомогою інших осіб та нездатність до самостійного пересування з використанням допоміжних засобів
 • обмеження здатності до орієнтації – здатність до орієнтації в часі і просторі за допомогою інших осіб
 • обмеження здатності до спілкування – здатність до спілкування за допомогою інших осіб та нездатність до спілкування з використанням допоміжних засобів
 • обмеження здатності контролювати свою поведінку – здатність частково чи повністю контролювати свою поведінку тільки за допомогою інших осіб

Відомості у Висновку щодо необхідності постійного стороннього догляду:

 • прізвище, ім’я, по батькові, рік народження особи з інвалідністю
 • група інвалідності та дата її встановлення чи останнього переогляду
 • відомості про особу (прізвище, ім’я та по батькові), яка постійно здійснює догляд за особою з інвалідністю і проживає разом з нею
 • адреса проживання
 • відмітка про потребу особи з інвалідністю в постійному сторонньому догляді
 • термін дії Висновку щодо необхідності постійного стороннього догляду
 • підписи голови та членів лікарської консультативної комісії, завірені печаткою закладу охорони здоров’я, у структурі якого перебуває відповідна комісія

Строк дії Висновку щодо необхідності постійного стороннього догляду:

 • щодо осіб з інвалідністю I групи – на строк встановлення інвалідності
 • щодо осіб з інвалідністю II групи:
  • на строк не більше ніж до завершення строку встановлення інвалідності, але не менше ніж на 6 місяців
  • не менше ніж на 12 місяців у разі здійснення догляду непрацюючим пенсіонером (особою з інвалідністю)

Порядок отримання Висновку щодо необхідності постійного стороннього догляду

Для отримання Висновку щодо необхідності постійного стороннього догляду особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу та здійснює за нею постійний сторонній догляд, потрібно подати до лікарської консультативної комісії закладу охорони здоров’я за місцем проживання чи реєстрації особи з інвалідністю:

Висновок щодо необхідності постійного стороннього догляду видається протягом одного робочого дня.

Законодавство України, яке стосується висновку щодо необхідності постійного стороннього догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу:

Закон України «Про психіатричну допомогу»

Порядок надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2000 р. № 1192

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 31 липня 2013 р. № 667 «Про затвердження форми висновку лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності постійного стороннього догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу та Інструкції про порядок його надання»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 р. № 110 «Про затвердження форм первинної облікової документації та Інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування»

Довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу

Документом, який за певних обставин може бути використаний для підтвердження людиною статусу особи з інвалідністю, є довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу (далі – Довідка для отримання пільг).

Довідка для отримання пільг видається в паперовій формі безоплатно.

Форма Довідки для отримання пільг

Довідка для отримання пільг видається тому, хто не має права на пенсію чи соціальну допомогу відповідно до законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».

Довідка для отримання пільг дійсна на строк встановлення інвалідності.

Звернутися за Довідкою для отримання пільг може:

 • особа з інвалідністю
 • законний представник особи з інвалідністю

Звертатися за отриманням Довідки для отримання пільг потрібно:

 • або до структурного підрозділу соціального захисту населення районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації за місцем проживання
 • або до виконавчого органу міської ради за місцем проживання
 • або до центру надання адміністративних послуг

Відомості в Довідці для отримання пільг:

 • прізвище, ім’я, по батькові та рік народження особи з інвалідністю
 • група та причина інвалідності
 • основні нозологічні форми захворювання (по зору, слуху та з ураженням опорно-рухового апарату) (за їх наявності в особи з інвалідністю)
 • строк, на який встановлено інвалідність
 • номер і дата видачі Довідки для отримання пільг
 • дата, до якої дійсна Довідка для отримання пільг

Алгоритм отримання Довідки для отримання пільг:

1. Подання заяви з пакетом документів:

 • копією паспорта особи з інвалідністю
 • копіями паспорта законного представника та документа, що підтверджує його повноваження (у разі звернення законного представника)
 • копією довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією
 • однією кольоровою фотокарткою особи з інвалідністю розміром 3,5 х 4,5 сантиметрів

2. Розгляд заяви протягом п’яти робочих днів із перевіркою інформації про перебування особи з інвалідністю на обліку та отримання нею пенсії чи соціальної допомоги в органах Пенсійного фонду або соціального захисту населення.

3. Видача Довідки для отримання пільг.

У видачі Довідки для отримання пільг може бути відмовлено, якщо:

 • подано недостовірні дані
 • у особи з інвалідністю виникло право на пенсію чи соціальну допомогу відповідно до законів України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» та призначено таку пенсію або соціальну допомогу

Законодавство України, яке стосується довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу:

Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю України»

Наказ Міністерства соціальної політики України 21 вересня 2015 р. № 946 «Про затвердження форми та Порядку видачі довідки для отримання пільг інвалідами, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу»

Індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю

Індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю (далі – ІПР) є одним з основних документів, що підтверджують статус людини (дитини) як особи (дитини) з інвалідністю.

ІПР є обов’язковою для виконання всіма без винятку органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, реабілітаційними закладами, підприємствами, установами, організаціями, в яких працює або перебуває особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю.

ІПР видається в паперовій формі безоплатно.

Зміст ІПР:

 • прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, місце проживання особи/дитини з інвалідністю
 • телефон особи з інвалідністю/дитини з інвалідністю чи законного представника
 • відомості про освіту та зайнятість (професія, посада)
 • група і причина інвалідності та загальна тривалість перебування на інвалідності
 • клініко-функціональний діагноз і супутні захворювання та їх коди за МКХ-10
 • відомості про обмеження життєдіяльності
 • види, форми, обсяги, терміни та місця проведення реабілітаційних заходів
 • відмітка про реабілітаційний потенціал особи (дитини) з інвалідністю
 • підпис голови МСЕК чи ЛКК, завірений печаткою
 • інформація про результати реабілітації
 • запис про письмову відмову особи з інвалідністю, законного представника особи (дитини) з інвалідністю від виконання ІПР у цілому або від будь-якого передбаченого нею виду, форми, обсягу або місця проведення реабілітаційних заходів (у разі виникнення такої ситуації)

Форма ІПР особи з інвалідністю

Форма ІПР дитини з інвалідністю

ІПР визначається згідно з переліком реабілітаційних послуг, допоміжних засобів реабілітації, виробів медичного призначення залежно від нозологій захворювань:

 • перелік послуг, що надаються особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату та центральної і периферичної нервової системи
 • перелік послуг, що надаються особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю з інтелектуальними та психічними порушеннями
 • перелік послуг, що надаються особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю по слуху
 • перелік послуг, що надаються особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю по зору
 • перелік послуг, що надаються особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю з порушенням внутрішніх органів
 • перелік послуг, що надаються особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю з онкологічними захворюваннями

ІПР складають:

 • медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) – для осіб з інвалідністю
 • лікарсько-консультативні комісії лікувально-профілактичних закладів (ЛКК) – для дітей з інвалідністю

Записи в ІПР здійснюють МСЕК, ЛКК, реабілітаційні комісії реабілітаційних установ, виконавці реабілітаційних заходів з урахуванням побажань особи/дитини з інвалідністю чи законного представника та завіряються печаткою.

Пункти форм ІПР заповнюють з урахуванням вимог до заповнення ІПР.

Важливо! Наполегливо рекомендується слідкувати за заповненням ІПР з метою забезпечення відображення в ній максимально повної інформації про всі потреби особи/дитини з інвалідністю для подальшого ефективного і результативного її виконання.

МСЕК та ЛКК уповноважені підбивати підсумки виконання ІПР.

Важливо! Обсяг реабілітаційних заходів, що передбачається ІПР, не може бути меншим від передбаченого Державною типовою програмою реабілітації осіб з інвалідністю.

Алгоритм оформлення та отримання ІПР:

1. Проходження у МСЕК чи ЛКК огляду з метою встановлення інвалідності

Важливо! У разі потреби для складання або корегування ІПР особу/дитину з інвалідністю можуть направити до обласної, центральної міської МСЕК, Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності, Українського державного науково-дослідного інституту реабілітації осіб з інвалідністю, обласної (міської) ЛКК, науково-дослідних інститутів педіатричного профілю.

2. Визначення МСЕК або ЛКК під час огляду оптимальних видів, форм, обсягів, місця і строків проведення медичної, психолого-педагогічної, фізичної, професійної, трудової, фізкультурно-спортивної, побутової і соціальної реабілітації, потреби в допоміжних засобах реабілітації, виробах медичного призначення

Важливо! Особа з інвалідністю (законний представник особи (дитини) з інвалідністю) зобов’язана брати участь у виборі та погоджувати призначення конкретних допоміжних засобів реабілітації, медичних виробів, реабілітаційних послуг і санаторно-курортного лікування тощо в межах її ІПР.

3. Розробка ІПР протягом одного місяця з дня звернення щодо встановлення інвалідності за участю особи з інвалідністю чи законного представника особи (дитини) з інвалідністю фахівцями МСЕК чи ЛКК із залученням у разі потреби спеціалістів закладів охорони здоров’я, органів соціального захисту, державної служби зайнятості, органів Пенсійного фонду України, Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та інших органів, які провадять діяльність у сфері реабілітації осіб з інвалідністю.

4. Погодження ІПР особою з інвалідністю, дитиною з інвалідністю або її законним представником.

5. Роз’яснення особі з інвалідністю чи законному представнику особи (дитини) з інвалідністю фахівцями МСЕК або ЛКК мети ІПР, її завдань, очікуваних результатів та порядку виконання, а також інформування про її рекомендаційний характер.

6. Отримання особою з інвалідністю чи законним представником особи (дитини) з інвалідністю примірника ІПР.

Важливо! Унесення змін до ІПР (зокрема щодо обсягів, строків та черговості проведення реабілітаційних заходів тощо) здійснюється МСЕК, ЛКК та, у разі потреби її оперативного коригування і в межах повноважень, – реабілітаційними комісіями реабілітаційних установ.

МСЕК чи ЛКК під час чергового огляду особи з інвалідністю чи дитини з інвалідністю за зверненням реабілітаційної установи або в порядку нагляду за виконанням ІПР переглядає реабілітаційні заходи, передбачені ІПР, та за результатами їх перегляду коригує ІПР або складає нову ІПР.

Фінансування реабілітаційних заходів ІПР здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах на цю мету, та інших джерел.

Контроль за виконанням ІПР у межах своїх повноважень здійснюють МСЕК/ЛКК, місцеві державні адміністрації, служба зайнятості, реабілітаційні установи, розпорядники відповідних коштів.

Законодавство України, яке стосується індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю:

Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні»

Положення про індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 р. № 757

Державна типова програма реабілітації осіб з інвалідністю, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 р. № 1686

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 8 жовтня 2007 р. № 623 «Про затвердження форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда та Порядку їх складання»

Посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» та «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»

Серед документів, які підтверджують наявність у людини інвалідності, окрім іншого, також посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» (далі – посвідчення одержувача ДСДІ).

Посвідчення одержувача ДСДІ підтверджує призначення відповідної державної соціальної допомоги і видається безкоштовно органом, що призначає цю допомогу.

Важливо! В описаному нижче порядку видається також посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».

Відомості, які зазначаються в посвідченні одержувача ДСДІ:

 • відомості про особу (дитину з інвалідністю), зокрема прізвище, ім’я, по батькові та рік народження
 • прізвище, ім’я, по батькові та рік народження законного представника (у випадку з недієздатними особами з інвалідністю та дітьми з інвалідністю)
 • причина та група інвалідності у випадку, якщо інвалідність особи пов’язана із порушеннями слуху, зору та опорно-рухового апарату (до прикладу, «особа з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи по зору») (для повнолітніх осіб з інвалідністю)
 • категорія «дитина з інвалідністю» (для дітей)
 • вид державної соціальної допомоги, її розмір і термін призначення
 • дата видачі й номер особової справи

Зразок бланку посвідчення одержувача ДСДІ.

Важливо знати, що посвідчення одержувача ДСДІ оформлюється на ім’я особи з інвалідністю з дитинства чи дитини з інвалідністю, якій призначено ДСДІ.

Алгоритм отримання посвідчення одержувача ДСДІ

1. Зверніться до органу соціального захисту населення за місцем перебування на обліку як одержувача ДСДІ або до центру надання адміністративних послуг із заявою про видачу посвідчення ДСДІ.

Примітка. Органами соціального захисту населення у випадку з посвідченнями одержувачів ДСДІ вважаються структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад.

До заяви необхідно додати:

 • копію паспорта
 • копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків
 • копію довідки медико-соціальної експертної комісії
 • одну кольорову фотокартку розміром 3 x 4 сантиметрів (для повнолітньої особи з інвалідністю)
 • одну кольорову фотокартку дитини з інвалідністю / недієздатної особи з інвалідністю та одну кольорову фотокартку законного представника розміром 3 x 4 сантиметрів

При собі потрібно мати оригінали перелічених вище документів. Також зверніть увагу, що в разі, якщо паспорт у формі ID-картки, необхідна довідка про реєстрацію місця проживання.

Важливо! Посвідчення одержувача ДСДІ оформлюється та видається в день звернення за його отриманням, але не пізніше 15 робочих днів після призначення ДСДІ. Водночас якщо в одержувача ДСДІ з тих чи інших причин посвідчення відсутнє (до прикладу, на час оформлення державної соціальної допомоги були відсутні бланки таких посвідчень), можна звернутися за його отриманням у будь-який час.

2. Зверніться до органу соціального захисту населення або до посадової особи уповноваженого підрозділу з питань соціального захисту населення виконавчого органу ради об’єднаної територіальної громади за отримання посвідчення одержувача ДСДІ.

3. Отримайте посвідчення одержувача ДСДІ під підпис у журналі обліку посвідчень.

Звертаємо увагу! Посвідчення одержувача ДСДІ видається особисто одержувачу ДСДІ або законному представнику недієздатної особи з інвалідністю / дитини з інвалідністю, або іншій особі, яка представляє інтереси недієздатної особи, на підставі нотаріально засвідченої довіреності.

Водночас особа вправі звернутися письмово до органу соціального захисту населення стосовно видачі посвідчення одержувача ДСДІ з доставкою за місцем проживання, якщо вона не може прибути для отримання цього документу за станом здоров’я.

Заміна посвідчення одержувача ДСДІ

Якщо посвідчення одержувача ДСДІ стало непридатним для користування або втрачено, особі за її заявою видається його дублікат.

У випадку зміни відомостей про особу видається нове посвідчення.

При заміні посвідчення одержувача ДСДІ потрібно повернути органу соціального захисту населення, за наявності, попередньо видане посвідчення одержувача ДСДІ, яке в подальшому знищується в установленому порядку.

Законодавство України, що стосується Посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу:

Закон України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»

Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»

Порядок оформлення, видачі, обліку та зберігання посвідчень для осіб, які одержують державну соціальну допомогу відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» та «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 11 січня 2019 р. № 35

Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2005 р. № 261

Виписка з акта огляду медико-соціальною експертною комісією

До числа документів, які підтверджують наявність в особи інвалідності, належить виписка з акта огляду медико-соціальною експертною комісією (далі – Виписка).

Вона оформляється безкоштовно під час винесення рішення медико-соціальною експертною комісією про встановлення групи, причини і строку інвалідності.

Особливістю Виписки є заборона видачі її людині на руки.

Цей документ надсилається медико-соціальною експертною комісією, яка прийняла рішення про визнання людини особою з інвалідністю, у триденний строк органові, в якому така особа перебуває на обліку як отримувач пенсії чи державної соціальної допомоги, що призначається замість пенсії.

У Виписці, окрім іншого, зазначаються такі відомості:

 • особисті дані (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження) та місце проживання особи з інвалідністю
 • дата і вид (первинний або повторний) огляду
 • група, причина інвалідності та термін, до якого встановлено групу інвалідності
 • діагноз МСЕК
 • <дата чергового переогляду
 • дата видачі документа
 • інші відомості

Зразок бланку Виписки.

Законодавство України, що стосується виписки з акта огляду медико-соціальною експертною комісією:

Положення про медико-соціальну експертизу, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1317

Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації № 157-1/о «Виписка з акта огляду медико-соціальною експертною комісією»

Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни

Наявність у людини офіційно оформленої інвалідності, окрім іншого, підтверджується посвідченням особи з інвалідністю внаслідок війни.

Зразок бланку посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни

Принагідно варто зазначити, що до осіб з інвалідністю внаслідок війни відноситься значна кількість категорій населення, які визначено в статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Своєю чергою особи з інвалідністю внаслідок війни належать до категорії «ветеран війни».

Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни видається органом соціального захисту населення за місцем реєстрації громадянина безкоштовно.

Примітка. Органами соціального захисту населення у випадку з питанням видачі посвідчень особи з інвалідністю внаслідок війни вважаються структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у місті (у разі їх утворення) рад.

На основі цього документу людині, якій він належить, надаються відповідні пільги і компенсації.

Звертаємо увагу на особливість у питанні видачі людині посвідчень за Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

По-перше, ветеранам війни, постраждалим учасникам Революції Гідності, які мають право на одночасне отримання:

 • посвідчення учасника бойових дій
 • посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни
 • посвідчення учасника війни
 • посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності

видається лише одне посвідчення за їхнім вибором.

По-друге, учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни та постраждалим учасникам Революції Гідності, які одночасно є членами сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, видається одне посвідчення за їхнім вибором, у якому робиться відмітка про встановлення іншого правового статусу.

По-третє, у разі встановлення учаснику бойових дій (учаснику війни) статусу особи з інвалідністю внаслідок війни видане раніше посвідчення учасника бойових дій вилучається та залишається на зберіганні в органі соціального захисту населення за місцем реєстрації громадянина з повідомленням органу, який видав таке посвідчення.

Форма посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни

Людина може отримати посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни у двох формах:

 • у паперовій формі
 • у формі електронного посвідчення ветерана (е-посвідчення ветерана)

Е-посвідчення ветерана оформляється за бажанням особи. Воно є аналогом відповідного посвідчення в паперовій формі та може використовуватися для підтвердження відповідного статусу, отримання пільг і компенсацій.

Відомості, зазначені в посвідченні особи з інвалідністю внаслідок війни

У посвідченні особи з інвалідністю внаслідок війни, яке видається у паперовій формі, зазначається така інформація:

 • назва, серія та номер посвідчення
 • прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи
 • фото особи розміром 3 х 4 см
 • особистий підпис особи
 • відомості про статус особи як особи з інвалідністю відповідної групи і про право на пільги, встановлені законодавством України для ветеранів війни – осіб з інвалідністю внаслідок війни
 • відомості про термін дії посвідчення (безтермінове чи дійсне до певної дати)

Е-посвідчення ветерана містить такі відомості:

 • назва посвідчення
 • прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи
 • відцифрований образ обличчя
 • орган, який видав посвідчення
 • дата видачі та закінчення строку дії посвідчення
 • серія та номер посвідчення
 • пункт і стаття Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», відповідно до якого встановлено статус (за наявності)
 • група інвалідності (для осіб з інвалідністю внаслідок війни)
 • унікальний електронний ідентифікатор (QR-код, штрих-код, цифровий код)

Примітка. Унікальний електронний ідентифікатор забезпечує перехід за посиланням на відповідний підтвердний запис в електронних ресурсах Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Унікальний електронний ідентифікатор формується автоматично засобами Порталу Дія і дійсний протягом трьох хвилин з моменту формування. Е-посвідчення ветерана є дійсним лише за наявності унікального електронного ідентифікатора та не може використовуватися без нього.

Підстава видачі посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни

Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни видається на підставі довідки медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності.

Термін дії посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни

У разі встановлення людині групи інвалідності без терміну перегляду, посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни видається їй безтерміново.

Якщо ж інвалідність встановлена на певний строк, посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни видається на період встановлення групи інвалідності.

У разі продовження медико-соціальною експертною комісією терміну чи зміни групи інвалідності в посвідчення (на правій внутрішній стороні) вклеюється новий бланк, до якого вносяться відповідні записи. Проте на період воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення або скасування вклеювання нового бланку не здійснюється, крім випадків, якщо медико-соціальною експертною комісією було проведено повторний огляд.

Водночас на період воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення або скасування строк дії посвідчень особи з інвалідністю внаслідок війни, виданих особам з інвалідністю внаслідок війни, у яких групу інвалідності встановлено із строком перегляду та строк якого припав на період воєнного стану, якщо медико-соціальною експертною комісією не було проведено повторний огляд, продовжується без звернення таких осіб до органів соціального захисту населення.

Органи соціального захисту населення повинні після припинення чи скасування воєнного стану поінформувати осіб з інвалідністю внаслідок війни, яким у зв’язку з війною продовжено строк дії посвідчень автоматично, про необхідність протягом шести місяців оновити документи, необхідні для продовження строку дії таких посвідчень.

Алгоритм отримання паперового посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни:

1. Подайте до органу соціального захисту населення або центру надання адміністративних послуг за місцем реєстрації відповідну заяву, кольорове фото розміром 3 х 4 см та копії таких документів:

 • паспорта громадянина України
 • реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)
 • довідки медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності

Додатково можуть запитуватись копії таких документів:

 • витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання
 • висновку військово-лікарської комісії або свідоцтва про хворобу
 • довідки про участь у бойових діях

При наданні копій документів обов’язково пред’являються їх оригінали для звірки.

Зразок заяви для отримання посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни.

2. Отримайте посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни в органі соціального захисту населення особисто чи через особу, уповноважену нотаріальною довіреністю.

3. Розпишіться про отримання посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни у відповідних документах.

За загальним правилом посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни видається в день звернення особи або в рамках процедури оформлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, або окремо у зв’язку зі зверненням лише про видачу цього документу.

Алгоритм отримання е-посвідчення ветерана

Е-посвідчення ветерана формується безоплатно засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі – Портал Дія) за бажанням особи, на ім’я якої оформлено посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни.

Для отримання е-посвідчення ветерана здійсніть такі кроки:

1. Завантажте мобільний додаток Порталу Дія на електронний пристрій.

2. Пройдіть електронну ідентифікацію та автентифікацію.

3. Отримайте через мобільний додаток Порталу Дія повідомлення про формування e-посвідчення ветерана разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровим кодом) або про неможливість його формування у зв’язку з відсутністю необхідних відомостей.

Звертаємо увагу, що якщо особа не надала згоду на відображення у е-посвідченні ветерана відцифрованого образу обличчя, е-посвідчення ветерана не формується.

Е-посвідчення ветерана пред’являється особою на електронному носії замість та без додаткового пред’явлення відповідного посвідчення в паперовій формі, а також документа, що посвідчує особу, з метою підтвердження достовірності е-посвідчення ветерана.

Доступ особи до е-посвідчення ветерана блокується в разі прийняття рішення про позбавлення особи відповідного статусу або закінчення строку дії відповідного посвідчення в паперовій формі.

Заміна та вилучення посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни

Якщо посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни стало непридатним, було втрачене або змінилися особисті дані (прізвище, ім’я та по батькові), то за заявою його власника видається нове посвідчення.

Також звертаємо увагу, що в разі втрати особою права на статус особи з інвалідністю внаслідок війни, видане їй раніше посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни вилучається уповноваженим на видачу посвідчень органом.

Посвідчення осіб з інвалідністю внаслідок війни, які діяли на 1 січня 1992 р., залишаються на збереженні у ветеранів війни.

Законодавство України, яке стосується посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни:

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2022 р. № 1390 «Деякі питання строку дії посвідчень осіб з інвалідністю внаслідок війни на період воєнного стану»

щодо заповнення форми первинної облікової документації № 157-1/о «Виписка з акта огляду медико-соціальною експертною комісією», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 30 липня 2012 р. № 577


Цей матеріал підготовлено в рамках реалізації проєкту «Надання міжсекторальної гуманітарної допомоги населенню, постраждалому від війни в Україні», який реалізує ВГО “Національна Асамблея людей з інвалідністю України” за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Логотип проєкту