Перейти до вмісту
Головна Сторінка » Допомога » Правова допомога

Правова допомога

 • Оновлено
Людина в кастюмі, позаду якої терези

Безоплатна правова допомога

1. Безоплатна правова допомога

Надають такі правові послуги:

 • правова інформація;
 • юридичні роз’яснення;
 • усні та письмові консультації;
 • допомога у складанні правових документів (заяв, скарг, запитів);
 • допомога в доступі до медіації;
 • складання процесуальних документів та представництво інтересів у суді безоплатно, за рахунок держави в інтересах дітей та певних категорій осіб з інвалідністю.

Як зв’язатися:

Телефон: 0 800 213 103

Веб сайт Безоплатна правова допомога

Фейсбук Безоплатна правова допомога

Телеграм Безоплатна правова допомога

Інстаграм Безоплатна правова допомога

Безоплатна первинна правова допомога

Ви маєте право на безоплатну первинну правову допомогу незалежно від громадянства, статі, віку, стану здоров’я та інших ознак.

У рамках безоплатної первинної правової допомоги Ви можете отримати такі види правових послуг:

 • надання правової інформації;
 • надання консультацій і роз’яснень з правових питань;
 • складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);
 • надання консультацій, роз’яснень та підготовка проєктів договорів користування земельними ділянками (оренда, суборенда, земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій) для сільського населення – власників земельних ділянок;
 • надання допомоги в забезпеченні доступу до вторинної правової допомоги та медіації.

Звернутися за наданням безоплатної первинної правової допомоги може:

 • повнолітня особа;
 • законний представник дитини/особи, визнаної недієздатною/особи, дієздатність якої обмежена.[1]

Для отримання правових послуг в рамках безоплатної первинної правової допомоги Ви можете звернутися до таких органів, установ та осіб:

 • органи виконавчої влади (міністерства, адміністрації тощо);
 • органи місцевого самоврядування;
 • фізичні особи[2];
 • юридичні особи приватного права[3];
 • спеціалізовані установи з надання безоплатної первинної правової допомоги[4];
 • центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Ви можете отримати правові послуги в рамках надання безоплатної первинної правової допомоги такими способами:

 1. подати звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги до органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування та/або спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;
 2. прийти на особистий прийом в орган виконавчої влади та/або орган місцевого самоврядування.

У рамках безоплатної вторинної правової допомоги Ви можете отримати такі види правових послуг:

 1. захист;
 2. здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
 3. складення документів процесуального характеру.
Інфографіка. Як отримати первинну правову допомогу

Безоплатна вторинна правова допомога

Ви можете скористатися правом на безоплатну вторинну правову допомогу[5] якщо:

  ЗахистЗдійснення представництва інтересівСкладення документів процесуального характеру
Ваш середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму*Документи для поданняТакТакТак
Ви є особою з інвалідністю та отримуєте пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії. Розмір такої пенсії або допомоги має не перевищувати двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб*Документи для поданняТакТакТак
Ваша дитина потребує допомогиДокументи для поданняТакТакТак
Ви є внутрішньо переміщеною особоюДокументи для поданняТакТакТак
Ви звернулися із заявою про взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи. Потребуєте: – представництва інтересів; – складенням документів з питань, пов’язаних з отриманням довідки внутрішньо переміщеної особи НіТакТак
Ви маєте у власності земельну ділянку і проживаєте в сільській місцевості ТакТакТак
Ви проживаєте на тимчасово окупованій території. Потребуєте допомоги з питань захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб у зв’язку війною НіТакТак
Ви не маєте документів, які посвідчують особу та підтверджують громадянство України. Потребуєте допомоги в установлені в судовому порядку фактів, що мають юридичне значення та пов’язані з оформленням та видачею таких документів НіТакТак
Ви є: – ветераном війни; – членом сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни/ Захисника/ Захисниці; – особою, яка має особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; – особою, яка належать до числа жертв нацистських переслідуваньДокументи для поданняТакТакТак
Ви звернулися для отримання статусу особи, на яку поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (до моменту прийняття рішення про надання такого статусу) НіТакТак
Щодо Вас суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи (протягом розгляду справи в суді) НіТакТак
Щодо Вас суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку (протягом розгляду справи в суді) НіТакТак

*Довідково: розміри двох прожиткових мінімумів для основних соціальних і демографічних груп населення:

 із 1 липня 2022 р.із 1 грудня 2022 р.
Дитина віком до 6 років4 402 гривні4 544 гривні
Дитина віком від 6 до 18 років5 488 гривень5 666 гривень
Працездатна особа5 200 гривень5 368 гривень
Особа, яка втратила працездатність4 054 гривні4 186 гривень

Звернутися за наданням безоплатної вторинної правової допомоги може:

 • повнолітня особа;
 • законний представник дитини/особи, визнаної недієздатною/особи, дієздатність якої обмежена[6].

Пам’ятайте! У разі звернення потрібно крім заяви подавати документи, що підтверджують Вашу належність чи належність особи, законним представником якої Ви є, до однієї з вразливих категорій осіб, наведених у таблиці вище.

Ви можете отримати правові послуги в рамках надання безоплатної вторинної правової допомоги, подавши звернення до:

 • центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за місцем фактичного проживання;
 • або територіального органу юстиції за місцем фактичного проживання.

Порядок розгляду звернень про безоплатну вторинну правову допомогу:

 1. Ви подаєте звернення до центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги або до територіального органу юстиції за місцем фактичного проживання. До звернення потрібно додати документ (документи), які підтверджують Ваш статус чи статус особи, законним представником якої Ви є;
 2. центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги приймає рішення щодо надання правових послуг протягом 10 днів (якщо звернення надійшло від Вас) або протягом 7 днів (якщо Ваше звернення надійшло через орган юстиції);
 3. Вас та органи і установи, у яких здійснюватиметься представництво Ваших інтересів, письмово повідомляють про прийняття рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги;
 4. центр надання безоплатної вторинної правової допомоги призначає адвоката або працівника центру для надання правових послуг;
 5. Вам надають необхідні правові послуги до повного виконання суб’єктом надання безоплатної вторинної правової допомоги своїх зобов’язань.

Вам може бути відмовлено в наданні безоплатної вторинної правової допомоги якщо:

 1. Ви не належите до жодної з категорій осіб, передбачених у таблиці вище (частина перша статті 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу»);
 2. Ви подали неправдиві відомості або фальшиві документи;
 3. Ваші вимоги неправомірні;
 4. Вам раніше надавалася безоплатна вторинна правова допомога з одного і того ж питання;
 5. Ви використали всі національні засоби правового захисту у справі, з якої звертаєтеся за наданням безоплатної вторинної правової допомоги.

Інформація про те, як отримати безоплатну правову допомогу в умовах воєнного стану онлайн, від ініціативи Безоплатна правова допомога.

📍 Адреси регіональних центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Інфографіка. Які види правових послуг Ви можете отримати

Інфографіка. Отримання безоплатної вторинної правової допомоги

Законодавство України

Закон України «Про безоплатну правову допомогу»

Наказ Міністерства юстиції України від 28 березня 2012 р. № 483/5 «Про затвердження Типового положення про установу з надання безоплатної первинної правової допомоги»

Наказ Міністерства юстиції України від 15 червня 2012 р. № 891/5 «Про затвердження Порядку та критеріїв залучення органами місцевого самоврядування юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги»


[1] Батьки, усиновителі, батьки-вихователі, прийомні батьки, патронатні вихователі, опікуни, піклувальники, представники закладів, які виконують функції опікунів і піклувальників.

[2] Адвокати або інші фахівці у відповідній галузі права, залучені органами місцевого самоврядування до надання безоплатної первинної правової допомоги

[3] Юридичні особи приватного права, які відповідно до свого статуту мають право надавати правову допомогу та з якими органи місцевого самоврядування уклали договори про надання на постійній або тимчасовій основі первинної правової допомоги

[4] У разі утворення органом місцевого самоврядування спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги

[5] Ці та інші категорії осіб визначено в статті 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу»

[6] Батьки, усиновителі, батьки-вихователі, прийомні батьки, патронатні вихователі, опікуни, піклувальники, представники закладів, які виконують функції опікунів і піклувальників