Перейти до вмісту
Головна Сторінка » Допомога » Державна підтримка » Допомога на догляд за особою з інвалідністю внаслідок психічного розладу

Допомога на догляд за особою з інвалідністю внаслідок психічного розладу

 • Оновлено

Загальні питання

Особа, яка здійснює догляд за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, може отримувати допомогу на догляд – щомісячну грошову допомогу особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею (далі – допомога на догляд).

За загальним правилом, ця допомога призначається на шість місяців і виплачується щомісяця. У разі, якщо особа, яка здійснює догляд, є непрацюючим пенсіонером (особою з інвалідністю), їй призначається допомога на догляд на 12 місяців на підставі заяви та копії трудової книжки.

Для продовження виплати допомоги на догляд на наступний строк подаються документи, перелік яких наведено нижче, крім висновку лікарської комісії закладу охорони здоров’я щодо необхідності постійного стороннього догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу у разі, коли строк, на який видано висновок, не зазначено.

Важливо! Строк виплати допомоги на догляд, яка була призначена раніше, продовжується на період воєнного стану та протягом одного місяця після його припинення чи скасування. Однак після завершення воєнного стану необхідно оновити документи протягом місяця, щоб продовжити отримувати допомогу.

Розмір допомоги на догляд

Розмір допомоги на догляд не може бути більше, ніж прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць.

У разі затвердження нового розміру прожиткового мінімуму допомога на догляд перераховується без звернення одержувача допомоги. Органи соціального захисту населення проводять перерахунок раніше призначеної допомоги на догляд з місяця затвердження нового розміру прожиткового мінімуму.

Розмір допомоги на догляд розраховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї за попередні шість місяців.

Звертаємо увагу, що до складу сім’ї заявника включаються чоловік, дружина, рідні та усиновлені діти віком до 18 років, а також діти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти до досягнення 23 років і не мають власних сімей; неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи, які проживають разом з батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів; особа, яка проживає разом з одинокою особою з інвалідністю I групи та доглядає за нею; жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі, але проживають однією сім’єю і мають спільних дітей.

Водночас до складу сім’ї заявника НЕ включаються особи, визнані особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, які за висновком лікарської комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного стороннього догляду і не належать до зазначених членів сім’ї, та особи, які перебувають на повному державному утриманні.

До розрахунку розміру допомоги на догляд беруться відповідні розміри прожиткового мінімуму щодо кожного члена сім’ї, визначеного для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення.

До відома! Із 1 січня 2024 р. прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць для основних соціальних і демографічних груп населення становить:

для дітей віком до 6 років – 2 563 гривні

для дітей віком від 6 до 18 років – 3 196 гривень

для працездатних осіб – 3 028 гривень

для осіб, які втратили працездатність, – 2 361 гривня

Зазначеними вище шістьма місяцями є два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням допомоги на догляд. До прикладу, якщо заявник звертається в січні, середньомісячний сукупний дохід сім’ї береться за період із червня до листопада.

Куди звертатися за призначенням допомоги на догляд

Призначення і виплата допомоги на догляд здійснюються органами соціального захисту населення за задекларованим (зареєстрованим) місцем проживання (перебування) особи, яка звертається за призначенням допомоги на догляд (далі – заявник).

Звернутися за допомогою на догляд можна до таких суб’єктів:

 • або до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення державної адміністрації

Звертаємо увагу, що звернення до органу соціального захисту населення районної держадміністрації можливе лише шляхом надсилання заяви з необхідними документами поштою або в електронній формі через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, Єдиний державний веб-портал електронних послуг або інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

 • або до виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради
 • або до центру надання адміністративних послуг

Алгоритм призначення та виплати допомоги на догляд

 1. Подання заяви з необхідними документами, зокрема:
  • декларацією про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги
  • довідкою про доходи. У разі неможливості підтвердження таких доходів довідкою про доходи до декларації додається письмове пояснення із зазначенням розміру доходів
  • висновком лікарської комісії закладу охорони здоров’я щодо необхідності постійного стороннього догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу (незалежно від того, чи є психічні розлади основною причиною інвалідності)
  • копією довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією, виданої особі з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, за якою здійснюється догляд.
 2. Формування електронної справи.
 3. Передання документів у паперовому вигляді відповідному органу соціального захисту населення (не рідше ніж раз на два тижні).
 4. Розгляд документів і прийняття рішення про призначення допомоги на догляд або про відмову в її наданні протягом 10 днів з дня подання документів.

Рішення органу соціального захисту населення про відмову у призначенні допомоги на догляд може бути оскаржено до органу виконавчої влади вищого рівня або до суду.

Допомога на догляд призначається з місяця звернення за допомогою, якщо протягом місяця подані всі необхідні документи.

Виплата проводиться через виплатні об’єкти АТ «Укрпошта» за місцем проживання особи, якій призначено таку допомогу, або за її заявою – на особовий рахунок, відкритий в установі уповноваженого банку.

Важливо зазначити, що для підтвердження факту спільного проживання заявника з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу та догляду за нею посадовою особою виконавчого органу у разі потреби складається акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного місця проживання особи. Таке обстеження є обов’язковим якщо не збігаються фактичне місце проживання заявника із задекларованим (зареєстрованим).

Підстави припинення виплати допомоги на догляд:

 • сталися зміни у складі сім’ї у зв’язку зі смертю або зміною місця проживання особи з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу чи особи, якій надається допомога на догляд
 • особа з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу перебуває на повному державному утриманні або стаціонарному лікуванні впродовж повного календарного місяця
 • закінчився строк установлення інвалідності I чи II групи і протягом місяця не підтверджено встановлення групи інвалідності, яка дає право на призначення допомоги на догляд

У разі переїзду сім’ї, у складі якої є особа, якій надано допомогу на догляд, в іншу місцевість виплата допомоги за старим місцем проживання припиняється. Її може бути призначено за новим місцем проживання на підставі вищезазначених документів.

У разі виникнення обставин, внаслідок яких припиняється виплата допомоги на догляд, особи, яким надається допомога, зобов’язані в десятиденний строк повідомити органи, що провадять її виплату. Виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за тим, у якому сталися зміни.

Повернення надміру отриманих сум коштів допомоги на догляд

У разі, якщо сума допомоги на догляд виплачена надміру, отримувач має повернути надміру отримані кошти.

Таке повернення можливе або отримувачем допомоги самостійно, або за згодою отримувача допомоги у повному обсязі за рахунок наступних виплат допомоги, або ж за рішенням органу соціального захисту населення за рахунок сум наступних виплат допомоги у розмірі, який не перевищує 20 відсотків щомісячної суми призначеної допомоги.

У разі неможливості добровільного повернення чи утримання коштів, які підлягають поверненню, такі кошти стягуються в судовому порядку.

Законодавство України

Закон України «Про психіатричну допомогу»

Закон України «Про державний бюджет України на 2024 рік»

Порядок надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2000 р. № 1192

Постанова Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 р. № 214 «Деякі питання надання державної соціальної допомоги та пільг на період введення воєнного стану»

Порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 632

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 31 липня 2013 р. № 667 «Про затвердження форми висновку лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності постійного стороннього догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу та Інструкції про порядок його надання»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 9 січня 2023 р. № 3 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 17 липня 2019 р. № 1106 «Про внесення Змін до Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги»