Перейти до вмісту
Головна Сторінка » Допомога » Державна підтримка » Одноразова компенсація особам (дітям) з інвалідністю, постраждалим внаслідок дії вибухонебезпечних предметів

Одноразова компенсація особам (дітям) з інвалідністю, постраждалим внаслідок дії вибухонебезпечних предметів

 • Оновлено
Людина у кріслі колісному, що тримає мобільний телефон в одній руці та чашку в іншій. Поряд на червоному зигзагоподібному фоні знаходяться три предмети, що схожі на військове обладнання: два вибухові пристрої та одна граната

Загальні положення

Особи з інвалідністю та діти з інвалідністю до 18 років, яким встановлено інвалідність унаслідок одержаних на території України ушкоджень здоров’я, спричинених вибухонебезпечними предметами (далі – постраждалі особи), мають право на призначення та виплату одноразової компенсації.

Встановлення інвалідності з урахуванням ушкоджень, спричинених вибухонебезпечними предметами, здійснюється відповідно до Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності (для повнолітніх осіб) або Порядку встановлення лікарсько-консультативними комісіями інвалідності дітям.

Розміри одноразової компенсації залежно від категорії отримувача:

 • особі з інвалідністю I групи – п’ятикратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня поточного року для осіб, які втратили працездатність (2 361 грн * 5 = 11 805 грн)
 • особі з інвалідністю II групи – чотирикратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня поточного року для осіб, які втратили працездатність (2 361 грн * 4 = 9 444 грн)
 • особі з інвалідністю III групи – трикратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня поточного року для осіб, які втратили працездатність (2 361 грн * 3 = 7 083 грн)
 • дитині з інвалідністю підгрупи А до 18 років – п’ятикратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня поточного року для осіб, які втратили працездатність (2 361 грн * 5 = 11 805 грн)
 • дитині з інвалідністю до 18 років – чотирикратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня поточного року для осіб, які втратили працездатність (2 361 грн * 4 = 9 444 грн)

Умови призначення одноразової компенсації

Для реалізації права на одноразову компенсацію за її призначенням потрібно звернутися не пізніше ніж через 60 календарних місяців після встановлення зв’язку інвалідності з ушкодженнями, спричиненими вибухонебезпечними предметами:

 • на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я – для дітей віком до 18 років
 • на підставі висновку медико-соціальної експертної комісії – для осіб віком від 18 років

Алгоритм звернення та отримання одноразової компенсації

Крок 1. Подання постраждалою особою або її законним представником заяви за зареєстрованим або фактичним місцем проживання:

 • або до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної у мм. Києві чи Севастополі держадміністрації
 • або до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної держадміністрації – лише в разі надсилання документів поштою чи за технічної можливості в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Портал Дія)
 • або до виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті ради
 • або до центру надання адміністративних послуг

Разом із заявою подаються такі документи:

 1. копія паспорта громадянина України / тимчасового посвідчення громадянина України / посвідки на постійне проживання / посвідки на тимчасове проживання / посвідчення біженця. У разі пред’явлення постраждалою особою паспорта громадянина України у формі електронного відображення інформації, що міститься у паспорті громадянина України у формі картки, оформленому засобами Єдиного державного демографічного реєстру, разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровим кодом), а також інформації про місце проживання (за наявності), копія такого документа не подається
 2. копія свідоцтва про народження дитини або за технічної можливості е-свідоцтва про народження через засоби Порталу Дія (для дітей віком до 14 років)
 3. копія реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) або за технічної можливості дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника через засоби Порталу Дія, або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, внесені до паспорта громадянина України або свідоцтва про народження
 4. рішення про встановлення над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, опіки, піклування (в разі здійснення опіки або піклування над дітьми), про влаштування таких дітей на цілодобове перебування до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування або рішення про влаштування дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу
 5. копія довідки медико-соціальної експертної комісії про групу і причину інвалідності (особам віком від 18 років) або копія висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про встановлення категорії «дитина з інвалідністю» (дітям віком до 18 років)

Крок 2. Реєстрація заяви та формування електронної справи і надсилання її в одноденний термін структурному підрозділу з питань соціального захисту населення районної держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради.

Крок 3. Перевірка структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві чи Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради з використанням інформаційних систем відомостей про отримання / неотримання постраждалою особою одноразової допомоги раніше.

Крок 4. Опрацювання структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради інформації з електронної справи та прийняття рішення про виплату або відмову у виплаті одноразової компенсації.

Крок 5. Перерахування бюджетних коштів на рахунок постраждалої особи, відкритий в установі уповноваженого банку.

Важливо! Розмір отриманої компенсації не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для призначення всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства.

Підстави відмови у призначенні одноразової компенсації

Постраждалій особі може бути відмовлено у призначенні одноразової компенсації, якщо поданий пакет документів не відповідає наведеному вище переліку. Про відмову з обґрунтуванням її причини особа інформується протягом семи робочих днів після отримання таких документів органом, до якого їх було подано. У разі усунення причин такої відмови постраждала особа або її законний представник можуть повторно подати необхідні документи.

Також рішення про відмову в призначенні одноразової компенсації може бути прийняте в разі надання постраждалою особою або її законним представником недостовірної інформації.

У разі незгоди з відмовою у призначенні одноразової компенсації постраждала особа або її законний представник може оскаржити зазначене рішення в суді.

Законодавство України

Закон України «Про протимінну діяльність в Україні»

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2021 р. № 1020 «Деякі питання призначення і виплати одноразової компенсації та щорічної допомоги, передбачених Законом України «Про протимінну діяльність в Україні»

Постанова Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1317 «Питання медико-соціальної експертизи»

Постанова Кабінету міністрів України від 21 листопада 2013 р. № 917 «Деякі питання встановлення лікарсько-консультативними комісіями інвалідності дітям»