Перейти до вмісту
Головна Сторінка » Допомога » Державна підтримка » Державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю (ДСДІ)

Державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю (ДСДІ)

 • Оновлено
Банківська картка

Право на ДСДІ мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, а також особи, яких визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, із числа:

 • осіб з інвалідністю з дитинства – на весь строк інвалідності
 • дітей з інвалідністю (тут і далі йдеться про дітей віком до 18 років) – на строк, зазначений у медичному висновку про дитину з інвалідністю, але не більш як по місяць досягнення дитиною повноліття

ДСДІ на дитину виплачується за наявності в неї відповідного медичного показання.

У разі, якщо особа одночасно має право:

 • на ДСДІ
 • на пенсію
 • та на державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю

їй за її вибором призначається один із перелічених видів виплат.

Водночас особі з інвалідністю з дитинства або дитині з інвалідністю може бути одночасно призначено ДСДІ та пенсію у зв’язку з втратою годувальника (державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника).

ДСДІ виплачується особі з інвалідністю з дитинства незалежно від одержуваного нею заробітку, стипендії, аліментів або інших доходів, а на дитину з інвалідністю – незалежно від одержання на неї інших видів допомоги.

Розміри ДСДІ

ДСДІ виплачується в таких розмірах:

 • особам з інвалідністю з дитинства I групи – 100 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність
 • особам з інвалідністю з дитинства II групи – 80 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність
 • особам з інвалідністю з дитинства III групи – 60 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність
 • на дітей з інвалідністю віком до 18 років – 70 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність

Надбавка на догляд

Певним категорія осіб з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю встановлюється надбавка на догляд за ними. Вона призначається:

 • одному з батьків, усиновлювачів, опікуну, піклувальнику дитини з інвалідністю, за умови, що така особа не працює (окрім працевлаштування менш як на 30 календарних днів), не навчається в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти (крім заочної форми здобуття освіти), не проходить військову службу, не займає виборну посаду і фактично здійснює догляд за цією дитиною
 • одному із законних представників дитини з інвалідністю підгрупи А незалежно від факту роботи, навчання, служби
 • одинокій матері (одинокому батьку) дитини з інвалідністю незалежно від факту роботи, навчання, служби
 • особі, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати незалежно від того, за якою дитиною вона перебуває у відпустці, якщо дитина з інвалідністю потребує домашнього догляду, і фактично здійснює догляд за нею (на строк, на який дитина потребує домашнього догляду, але не більший від періоду, визначеного в наказі (розпорядженні) роботодавця щодо перебування такої особи у відпустці)
 • особі з інвалідністю з дитинства в разі її перебування на повному державному утриманні

Надбавка на догляд призначається в таких розмірах:

 • особам з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, – 200 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність
 • особам з інвалідністю з дитинства підгрупи Б I групи, – 100 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність
 • одиноким особам з інвалідністю з дитинства II і III груп, які потребують постійного стороннього догляду, – 75 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність
 • на дитину з інвалідністю підгрупи А – 200 % прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку
 • на дитину з інвалідністю – 50 % прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку


Надбавка на догляд не призначається на дітей з інвалідністю, які перебувають на повному державному утриманні.

Надбавка на догляд за особами з інвалідністю з дитинства призначається на строк інвалідності, а на догляд за дитиною з інвалідністю віком – на строк призначення ДСДІ.

У разі виникнення обставин, які зумовлюють припинення виплати надбавки на догляд, отримувач зобов’язаний повідомити про це органу соціального захисту населення (для прикладу, про працевлаштування). Припинення надбавки на догляд у такому разі проводиться з місяця, що настає за тим, в якому виникли відповідні обставини.

Особливості виплати ДСДІ та надбавки на догляд

ДСДІ виплачується щомісячно за поточний місяць за місцем проживання особи з інвалідністю з дитинства або законного представника, якому призначено допомогу на дитину з інвалідністю або на недієздатну особу з інвалідністю з дитинства.

Крім того, ДСДІ може виплачуватися за довіреністю.

У разі зміни отримувачем ДСДІ місця проживання виплата продовжується відповідним органом соціального захисту населення за новим місцем проживання з дня, що настає за днем припинення цієї виплати за попереднім місцем проживання.


Якщо щомісячний розмір ДСДІ (з урахуванням щомісячної доплати, надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, щомісячної державної адресної допомоги) не досягає 2 100 гривень, надається щомісячна доплата до державної соціальної допомоги в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.

У разі коли щомісячний розмір ДСДІ з надбавкою на догляд особам з інвалідністю з дитинства I групи, віднесених до підгрупи А, не досягає розміру ДСДІ з надбавкою на догляд, що виплачується на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років, призначається щомісячна доплата в сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру.

Розмір ДСДІ на дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з пораненням чи іншим ушкодженням здоров’я від вибухонебезпечних предметів, з урахуванням всіх надбавок, підвищень та інших доплат, підвищується на 50 % розміру ДСДІ на дітей з інвалідністю.

Виплата ДСДІ здійснюється:

 • або через виплатні об’єкти поштового зв’язку АТ «Укрпошта»
 • або шляхом перерахування коштів на особовий рахунок отримувача

Виплата ДСДІ особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, які перебувають на повному державному утриманні, має певні особливості, а саме:

 • особам з інвалідністю з дитинства, які перебувають на повному державному утриманні, виплачується 25 % призначеного розміру ДСДІ, а решта – перераховується установі (закладу) перебування за письмовою заявою особи або її законного представника
 • дітям з інвалідністю, які перебувають на повному державному утриманні, ДСДІ виплачується в розмірі 50 % та перераховується на їх особові рахунки в банку, а решта – на банківський рахунок установи (закладу) за місцем перебування дитини і спрямовується виключно на поліпшення умов проживання дітей
 • дітям з інвалідністю з числа дітей-сиріт за період перебування на повному державному утриманні ДСДІ виплачується в повному розмірі та перераховується на їх особові рахунки в банку

Водночас засудженій особі з інвалідністю з дитинства виплата ДСДІ проводиться на рахунок установи виконання покарання за місцем відбування покарання з обов’язковим зарахуванням установою відбування покарання 50 % виплати на особовий рахунок засудженого.

Розмір ДСДІ (зокрема і з надбавкою на догляд) може змінюватися в таких випадках:

 • збільшення розміру прожиткового мінімуму – із дня набрання чинності законом про збільшення розміру прожиткового мінімуму
 • досягнення дитиною з інвалідністю 6 років – із дня, коли дитині виповнилося шість років
 • зміна категорії у дитини з інвалідністю – із дня зміни категорії у дитини з інвалідністю, якщо така зміна приводить до збільшення розміру, а в разі зменшення розміру допомоги – з місяця, що настає за тим, у якому встановлено нову категорію в дитини з інвалідністю
 • зміна групи інвалідності – з дня зміни групи інвалідності, якщо така зміна приводить до збільшення розміру, але з місяця, наступного за тим, в якому встановлена нова група інвалідності, при зменшенні розміру допомоги
 • визнання дитини з інвалідністю після досягнення нею 18 років особою з інвалідністю з дитинства – з дня встановлення групи інвалідності 1) або в новому розмірі за її заявою (недієздатним – за заявою опікуна) в разі збільшення розміру допомоги, але з місяця, наступного за тим, в якому дитині з інвалідністю встановлена група інвалідності, при зменшенні розміру допомоги
 • працевлаштування чи вступ на навчання, чи настання інших перелічених вище підстав у особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною з інвалідністю, – з місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися відповідні зміни

Перерахунок ДСДІ (зокрема і з надбавкою на догляд) проводиться без подання додаткової заяви.

Суми ДСДІ (зокрема і з надбавкою на догляд), призначені, але не одержані своєчасно одержувачем через виплатні об’єкти поштового зв’язку АТ «Укрпошта» без поважних причин, виплачуються за минулий час не більш як за 12 місяців перед зверненням за її одержанням.


Суми ДСДІ (зокрема і з надбавкою на догляд), не одержані своєчасно з вини органу, який призначає або виплачує ДСДІ, або через неможливість отримання цих сум особою з інвалідністю чи її офіційним представником з поважних причин, виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком та виходячи з прожиткового мінімуму, затвердженого на момент її виплати, з компенсацією за несвоєчасну її виплату.

Отримувачам ДСДІ орган соціального захисту населення за місцем їх перебування на обліку видає посвідчення.

У разі, якщо кошти ДСДІ та надбавки на догляд виплачені надміру, вони повинні бути повернуті:

 • або отримувачем самостійно
 • або за його згодою за рахунок наступних виплат
 • або за рішенням органу соціального захисту населення за рахунок наступних виплат ДСДІ у розмірі, що не перевищує 20 % щомісячної суми призначеної допомоги
 • або в судовому порядку

Особливості виплати ДСДІ під час воєнного стану

Строк виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, яку було призначено раніше, продовжується на період воєнного стану та протягом одного місяця після його припинення чи скасування і така виплата здійснюється за повний місяць без додаткового звернення особи.

Крім того, виплата ДСДІ дітям з інвалідністю, яким виповнилося 18 років у лютому 2022 р. та в інших місяцях під час дії правового режиму воєнного стану і які не встигли пройти обстеження та отримати висновок медико-соціальної експертизи щодо встановлення статусу особи з інвалідністю, продовжується на період дії правового режиму воєнного стану та на один місяць після дати його скасування.

Порядок звернення за ДСДІ

Призначення і виплата ДСДІ проводяться органами соціального захисту населення.

За призначенням ДСДІ можна звернутися за місцем проживання:

 • або до органу соціального захисту населення
 • або до уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради
 • або до посадової особи центру надання адміністративних послуг

Звернутися за призначенням ДСДІ можуть:

 • особа з інвалідністю з дитинства
 • опікун недієздатної особи з інвалідністю з дитинства
 • законний представник дитини з інвалідністю

Алгоритм дій із призначення ДСДІ та надбавки на догляд:

 • медико-соціальна експертна комісія (для повнолітньої особи з інвалідністю) або лікарсько-консультативна комісія закладу охорони здоров’я (для дитини з інвалідністю) під час вирішення питання про встановлення інвалідності роз’яснює право на ДСДІ
 • орган соціального захисту населення протягом 10 днів після надходження від медико-соціальної експертної комісії та закладу охорони здоров’я документу про встановлення особі (дитині) інвалідності з дитинства надсилає письмове повідомлення особі з інвалідністю з дитинства, законному представнику дитини з інвалідністю про право на ДСДІ, умови, розмір і порядок її призначення
 • подається заява про призначення ДСДІ з пред’явленням документу, який посвідчує особу, разом із такими документами:
  • обов’язкові:
   • копія свідоцтва про народження дитини з інвалідністю
   • довідка з місця навчання із зазначенням перебування (неперебування) на повному державному утриманні
   • копія рішення про встановлення опіки (піклування) та призначення дитині з інвалідністю опікуна (піклувальника)
   • копія рішення суду про визнання особи з інвалідністю з дитинства недієздатною
   • копія рішення суду про призначення опікуна особі з інвалідністю з дитинства або копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу (органу опіки та піклування), який виконує функції опікуна
  • залежно від суб’єкта звернення:
   • копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини або копія довідки про народження із зазначенням підстави внесення відомостей про батька дитини (на яку призначається надбавка на догляд) до актового запису про народження дитини або копія виданого компетентним органом іноземної держави документа про народження, в якому відсутні відомості про батька>
   • копія рішення суду про позбавлення батьківських прав або копія свідоцтва про смерть батька дитини (рішення суду про оголошення батька померлим/рішення суду про визнання батька безвісно відсутнім чи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, що засвідчує факт внесення до зазначеного Реєстру інформації про те, що особа зникла безвісти, або інформація з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин)
   • копія рішення суду про встановлення батьківства (крім випадку, коли відомості про батька зазначено у свідоцтві про народження дитини), копія рішення суду про позбавлення батьківських прав (крім випадку, коли реєстрацію дитини проведено відповідно до частини другої статті 135 Сімейного кодексу України);
   • первинний обліковий документ № 080-1/о «Довідка про потребу дитини (дитини з інвалідністю) у домашньому догляді» та копія наказу (розпорядження) роботодавця про надання відпустки або витяг із них
   • копія рішення суду про усиновлення
 • заява приймається та видається розписка про прийом заяви і доданих до неї документів із зазначенням дати
 • у разі потреби додати ті чи інші необхідні документи – повідомляється про прийняття відповідних документів із зазначенням дати їх прийняття, а також які документи у тримісячний строк повинні бути подані додатково (повідомлення видається/надсилається у паперовій або електронній формі (за наявності електронної адреси)
 • заява розглядається протягом 10 днів після її надходження з усіма необхідними документами
 • приймається рішення про призначення ДСДІ
 • особа з інвалідністю з дитинства чи законний представник дитини з інвалідністю або особи з інвалідністю з дитинства інформуються про прийняте рішення
 • особа з інвалідністю з дитинства чи законний представник дитини з інвалідністю або особи з інвалідністю з дитинства за місяць до закінчення строку виплати ДСДІ у письмовій формі повідомляються про причину припинення її виплати

ДСДІ, зокрема і з надбавкою на догляд, призначаються з дня звернення за їх призначенням. Днем звернення за призначенням ДСДІ вважається день прийому заяви з усіма необхідними документами (зокрема й у разі додаткового подання необхідних документів не пізніше 3-х місяців з дня одержання відповідного повідомлення) або дата, зазначена на відбитку календарного штемпеля – у разі надсилання заяви з усіма необхідними документами засобами поштового зв’язку.

Звернення із заявою про призначення ДСДІ в електронній формі

Заява з документами може бути надіслана в електронній формі:

 • або через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики
 • або через інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
 • або через Єдиний державний веб-портал електронних послуг.

У заяві в електронній формі зазначаються серія та номер свідоцтва про народження дитини з інвалідністю (якщо оформляється ДСД на дитину з інвалідністю).

До заяви в електронній формі додаються копії документів, необхідних для призначення ДСДІ, зокрема і з надбавкою на догляд, крім копії свідоцтва про народження дитини з інвалідністю.

Якщо заяву надіслано без кваліфікованого електронного підпису, ДСДІ (зокрема з надбавкою на догляд) призначається лише після підписання заяви в паперовій формі протягом трьох місяців із дня її подання в електронній формі. У протилежному випадку заява подається заново.

Органами соціального захисту населення є 1) структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі державні адміністрацій, 2) виконавчі органи міських рад, до складу території яких входять міста обласного значення, районних у містах (у разі їх утворення) рад.

Структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних державних адміністрацій заяви з документами приймаються лише в разі надіслання їх засобами поштового зв’язку або за наявності технічної можливості в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг).

До документів, які посвідчують особу, належать паспорт, посвідка на постійне проживання/посвідчення біженця/довідка про звернення за захистом в Україні (для іноземця та особи без громадянства)/посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту.

Такі документи не подаються, якщо така особа перебуває на обліку в органах соціального захисту населення як отримувач допомоги на дітей одиноким матерям.

Інфографіка, що демонструє алгоритм дій із призначення ДСДІ та надбавки на догляд

Законодавство України

Закон України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»

Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»

Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»

Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 79

Постанова Кабінету міністрів України від 16 лютого 2022 р. № 118 «Про індексацію пенсій та заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2022 році»

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2022 р. № 162 «Про особливості виплати та доставки пенсій, грошових допомог на період введення воєнного стану»

Постанова Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 р. № 214 «Деякі питання надання державної соціальної допомоги та пільг на період введення воєнного стану»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України від 8 листопада 2001 р. № 454/471/516 «Про затвердження Переліку медичних показань, що дають право на одержання державної соціальної допомоги на дітей-інвалідів віком до 16 років»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 9 січня 2023 р. № 3 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 11 січня 2019 р. № 35 «Про затвердження Порядку оформлення, видачі, обліку та зберігання посвідчень для осіб, які одержують державну соціальну допомогу відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» та «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 4 грудня 2001 р. № 482 «Про затвердження порядку видачі медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років»


Цей матеріал підготовлено в рамках реалізації проєкту «Надання міжсекторальної гуманітарної допомоги населенню, постраждалому від війни в Україні», який реалізує ВГО “Національна Асамблея людей з інвалідністю України” за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Логотип проєкту