Перейти до вмісту
Головна Сторінка » Новини » Допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам

Допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам

На отримання допомоги мають право ВПО, інформація про яких міститься в ЄІБДВПО.

Зокрема йдеться про наступні категорії:

1. Упродовж березня-квітня 2022 року:

• особи, які перемістилися з тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя, а також із території адміністративно-територіальної одиниці, де проводяться бойові дії та такої, що визначена в переліку, затвердженому розпорядженням КМУ № 204, і які звернулися за наданням допомоги до 30 квітня 2022 р. включно (крім того малолітні діти, які прибули без супроводу законного представника, у разі звернення за наданням допомоги до 15 травня 2022 р. отримуватимуть допомогу починаючи з березня 2022 р.);

• особи, які станом на 1 березня 2022 р. отримували щомісячну адресну допомогу. Допомога таким особам була призначена автоматично, без подання додаткової заяви.

2. Починаючи з травня 2022 р. допомога призначається особам:

• які перемістилися з тимчасово окупованої РФ території України, території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні);

• у яких житло зруйноване або непридатне для проживання, і які до 20 травня 2022 р. подали інформаційне повідомлення на відшкодування (постанова КМУ 380), або які в будь-який час підтвердили відповідний факт документом, виданим органами місцевого самоврядування або ДСНС або Нацполіції.

3. Право на отримання допомоги мають особи, які були обліковані як внутрішньо переміщені особи до 24 лютого 2022 р. у разі їх повторного переміщення з тимчасово окупованої території РФ території України, території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) після 24 лютого 2022 р. Такі особи мають за новим місцем проживання звернутись до уповноваженого органу за отриманням довідки та подати заяву на призначення допомоги на проживання.

За призначенням допомоги ВПО може звернутися до:

• структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад;

• уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради;

• уповноваженої особи центру надання адміністративних послуг;

• подати заявку через портал Дія (за виключенням осіб, які перебувають на обліку ВПО та осіб, які не мають ІД-картку або закордонний паспорт).

Період проведення виплат – щомісячно та за повний місяць незалежно від дати звернення за її наданням.

На отримання допомоги НЕ мають права ВПО:

• які були обліковані як внутрішньо переміщені особи до 24 лютого 2022р. і не отримували щомісячну адресну допомогу та повторно не перемістились після 24 лютого 2022р. з тимчасово окупованої території РФ території України, території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні);

• які перемістилися з територіальних громад, що не ввійшли до переліку, затвердженого наказом Мінреінтеграції №75 (за виключенням осіб у яких знищено або пошкоджено житло в наслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією РФ проти України).

Розмір отриманої допомоги не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства. Також розмір отриманої допомоги не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу відповідно до підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України.

Для отримання допомоги ВПО повинна:

1. Подати до уповноваженого органу/особи заяву, форма якої затверджена постановою КМУ 332 (Додаток 1 до Порядку надання допомоги на проживання ВПО). У випадку подання через портал Дія – заяву, яка формується засобами ЄДВПЕП.

Повнолітня дієздатна особа подає заяву особисто. Крім того, неповнолітня дитина має право самостійно звернутися за призначенням допомоги. Інформація про дитину яка перемістилась з батьками/законним представником включається до заяви одного з батьків/законного представника.

Заяву про виплату допомоги особі, яка визнана судом недієздатною, може подавати її законний представник (для недієздатних осіб, яким призначено опікуна), уповноважена особа органу опіки та піклування (для недієздатних осіб, яким опікуна не призначено або з опікуном яких втрачено зв’язок під час дії надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях) за задекларованим (зареєстрованим) місцем проживання (перебування) такої особи, а особа, дієздатність якої обмежена, може самостійно звернутися за призначенням допомоги.

Заяву про виплату допомоги від імені малолітньої дитини, яка прибула без супроводу законного представника, може подавати:

• особа, яка перебуває у сімейних, родинних відносинах (зокрема хрещені батьки) – за наявності документа, що підтверджує сімейні, родинні зв’язки особи з дитиною, виданого службою у справах дітей за місцем звернення;

• особа, яку батьки або інші законні представники уповноважили супроводжувати дитину, що підтверджується письмовою заявою одного з законних представників, завіреною органом опіки та піклування;

• особа, до сім’ї якої тимчасово влаштовано дитину, яка залишилися без батьківського піклування (за наявності копії наказу служби у справах дітей про тимчасове влаштування).

У заяві зазначити:

• прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) заявника;

• реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

• дату народження;

• відомості про задеклароване/зареєстроване місце проживання на території адміністративнотериторіальної одиниці, звідки перемістилася особа;

• адресу місця, куди перемістилася особа, та контактний номер телефону;

• номер поточного рахунка зі спеціальним режимом використання для зарахування допомоги «єПідтримка» або номер банківського рахунка (за стандартом IBAN) заявника для виплати допомоги;

• наявність статусу особи з інвалідністю;

• відомості про неповнолітніх дітей, які перемістилися разом із внутрішньо переміщеною особою.

Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, яку зазначив у заяві.

Заява вважається поданою в разі заповнення особою всіх полів форми.

Відповідальність за правильність оформлення і ведення особової справи отримувача соціальної допомоги несе спеціаліст уповноваженого органу, який прийняв заяву з необхідним пакетом документів на виплату.

За технічної можливості централізоване нарахування допомоги внутрішньо переміщеним особам здійснюється на підставі сформованого Мінцифри переліку, сформованого органами соціального захисту населення списку внутрішньо переміщених осіб, які звернулися щодо виплати допомоги на проживання, та заяв, поданих через Портал Дія.

ДП «ІОЦ» на підставі списків, отриманих від органів соціального захисту населення або централізованого нарахування допомоги ВПО, включає інформацію про ВПО, які подали заяву для виплати допомоги, до ЄІБДВПО. Щомісяця до 2, 12 і 22 числа формує Реєстри ВПО, які звернулися щодо виплати допомоги на проживання, за формою згідно з додатком 3 до Порядку, через АТ «Ощадбанк» на банківський рахунок (за стандартом IBAN) у банку, в якому відкрито рахунок одержувача.

Реєстр ВПО, які звернулися щодо виплати допомоги на проживання, подається Мінсоцполітики з накладеною кваліфікованою електронною печаткою за допомоги програмно-технічних засобів Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України (внутрішніми захищеними каналами зв’язку) для подальшої передачі АТ «Ощадбанк».

Після призначення виплати або відмову у призначенні допомоги рекомендуємо інформувати заявників про результат. У разі включення тергромади до переліку тергромад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), допомога надається з 1 (першого)числа місяця, наступного за місяцем, в якому відповідну громаду включено до такого переліку.

Допомога призначається органом соціального захисту населення протягом 10 (десяти) робочих днів з дати надходження заяви.

У разі коли ВПО змінювала своє місце обліку та не отримала допомогу, на яку вона мала право, допомога призначається за останнім місцем обліку.

ВАЖЛИВО! У разі коли ВПО подала заяву через портал Дія до 30 квітня 2022 р. та не отримала допомогу, така виплата надається за період, коли така особа мала право на допомогу на підставі:

• сформованого Мінцифрою відповідного переліку ВПО (перелік має містити прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) заявника; РНОКПП (за наявності); серію та/або номер паспорта громадянина України; відомості про задеклароване/зареєстроване місце проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, звідки перемістилася особа; реквізити свідоцтва про народження (за наявності); інші відомості про неповнолітніх дітей, які перемістилися разом із ВПО (за наявності); номер телефону (за наявності) та електронну адресу (за наявності)), що подається Мінсоцполітики, або

• поданої ВПО особисто чи поштою до органу соцзахисту населення до 1.10.2022 р.:

1. заяви;

2. інформації, збереженої на носіях, що підтверджує факт подання заяви у визначений строк.

Інформаційна взаємодія Пенсійного фонду України і АТ «Ощадбанк» здійснюється за форматами та механізмом, визначеними договорами про інформаційну взаємодію для програми «єПідтримка».

Неправомірно або надміру отримані суми допомоги ВПО має повернути добровільно або за вимогою органу соціального захисту населення. Повернення коштів проводиться на рахунок Мінсоцполітики, відкритий в органах Казначейства.

У разі повернення коштів одержувачем допомоги на рахунок Мінсоцполітики заява про її повторне перерахування одержувачу не розглядається.

Порядок зарахування коштів:

1. ВПО подає заяву на виплату допомоги.

2. Органи соціального захисту населення формують список ВПО, які звернулися щодо виплати допомоги, на підставі поданих заяв та після проведення перевірки інформації подають ДП «ІОЦ».

3. До 2, 12, 22 числа щомісяця формується Реєстр ВПО, які звернулися за виплатою.

4. До 3, 13, 23 числа щомісяця Мінсоцполітики перераховує кошти АТ «Ощадбанк».

5. На наступний робочий день із дня отримання коштів АТ «Ощадбанк» перераховує кошти на банківські рахунки ВПО.

ВАЖЛИВО! Відповідно до постанови КМУ від 8.03.2022 р. № 225 «Деякі питання порядку проведення медико-соціальної експертизи на період дії воєнного стану на території України», повторний огляд, строк якого припав на період дії воєнного стану на території України, переноситься на строк після припинення або скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців після його припинення або скасування за умови неможливості направлення:

• осіб з інвалідністю та осіб, яким встановлено ступінь втрати професійної працездатності (у відсотках), лікарсько-консультативною комісією на медико-соціальну експертизу відповідно до Положення про медико-соціальну експертизу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1317;

• дітей з інвалідністю лікарем до лікарсько-консультативної комісії відповідно до Порядку встановлення лікарсько-консультативними комісіями інвалідності дітям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 р. № 917 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 100, ст. 3666).

При цьому інвалідність та ступінь втрати професійної працездатності (у відсотках) продовжується до останнього числа шостого місяця після припинення або скасування періоду дії воєнного стану, якщо раніше не буде проведено повторний огляд.

Формування особових справ отримувачів допомоги на проживання ВПО

Ведення особових справ отримувачів соціальних виплат є однією з найважливіших процедур у процесі призначення соціальних пільг та допомог, оскільки це – основа всього процесу призначення допомоги.

Інформація про ВПО має міститися в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб (ЄІБДВПО). Для цього особа має звернутися до уповноваженого органу з Заявою про взяття на облік та включення до ЄІБДВПО інформації про ВПО (далі – заява). Під час подання заяви заявник пред’являє документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, або свідоцтво про народження дитини.

Якщо в документі відсутня відмітка про реєстрацію місця проживання на території адміністративнотериторіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, заявник надає докази, що підтверджують факт проживання в населеному пункті, з якого він перемістився, на день виникнення обставин, що спричинили внутрішнє переміщення.

В окремих випадках можуть подаватися:

• документ, що посвідчує особу законного представника;

• документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника;

• свідоцтво про народження дитини;

• документ, що посвідчує особу заявника;

• документи, що підтверджують родинні стосунки між дитиною та заявником;

• документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування або керівника дитячого закладу, закладу охорони здоров’я або закладу соціального захисту дітей, в якому дитина перебуває на повному державному забезпеченні, та документ, що підтверджує факт зарахування дитини до такого закладу.

Як видно з вищезазначеного, ВПО має надати копії документів тільки у випадку, коли в документі, який пред’являє така особа, немає відмітки про реєстрацію місця проживання в населеному пункті, з якого здійснюється внутрішнє переміщення, на день виникнення обставин.

Зокрема наказом № 345 визначено що «під час приймання заяви та документів спеціаліст з прийому управління/уповноважена особа територіальної громади звіряє відомості, наведені в заяві, з документами, що посвідчують особу (паспортом) зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) громадян та членів їхніх сімей, які претендують на отримання соціальної допомоги, свідоцтвами про народження та іншими документами, які передбачені відповідними нормативно-правовими актами для призначення соціальної допомоги».

Для призначення допомоги на проживання ВПО така особа має звернутися до уповноваженого органу з заявою про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Підготовку документів для призначення соціальної допомоги та її розрахунок проводить уповноважений орган у терміни, що забезпечують прийняття рішення про призначення соціальної допомоги, але не пізніше 10 днів із дня прийняття заяви та всіх необхідних документів, якщо інше не передбачено законодавством.

На кожного заявника, який подав заяву та документи для призначення соціальної допомоги, формують особову справу, в якій зберігаються всі подані документи для призначення допомоги, розрахунок розміру та рішення про призначення (відмову у призначенні).

Особова справа при першому зверненні формується протягом одного робочого дня. Отримані документи (при повторних зверненнях) підшивають (укладають у швидкозшивач) до існуючої особової справи.

Далі спеціаліст із прийому робить відмітку (дата та підпис) щодо прийняття такого комплекту в Журналі реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги.

Наступним кроком є передача особових справ головному спеціалісту з прийому, яка супроводжується Реєстром/Реєстром в електронній формі через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів та інформаційні системи Мінсоцполітики або інтегровані з ними інформаційні системи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги».

До особової справи підшивають (укладають у швидкозшивач):

• заяву;

• декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної

допомоги (за потреби);

• інші документи, подані заявником відповідно до законодавства.

Відомості та інформацію, отримані з інформаційних систем, державних реєстрів та електронних повідомлень, за потреби можуть долучати до особової справи у паперовій формі або може зазначатися джерело отримання інформації.

На період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), та протягом 30 днів з дня його скасування заборонено здійснення перевірок фактичного місця проживання/перебування ВПО при призначенні (відновленні) соціальних виплат в свою чергу комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам приймають рішення про призначення (відновлення) або відмову в призначенні (відновленні) соціальних виплат без акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї.

До особової справи також підшивають рішення (або витяг) про призначення (відмову у призначенні) соціальної допомоги – у разі розгляду заяви відповідною комісією, утвореною районними, районними у м. Києві державними адміністраціями, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад.

У правому верхньому куті кожного документа, не перекриваючи тексту, ставлять порядковий номер документа.

Повноту поданих документів, правильність їх оформлення перевіряє головний спеціаліст з прийому або інший працівник відділу (управління, сектора), на якого відповідно до посадових обов’язків покладено функції контролю за правильністю прийняття заяви на призначення допомоги.

Якщо всіх необхідних відомостей для призначення допомоги немає або в особовій справі неправильно оформлені довідки тощо, комплект документів з обґрунтованими поясненнями повертають спеціалісту з прийому, про що в Журналі реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги спеціаліста (у Реєстрі) роблять відповідну відмітку.

У разі дотримання вимог щодо повноти комплекту головний спеціаліст з прийому протягом робочого дня передає особові справи разом із Реєстром до відділу (підрозділу) прийняття рішення щодо надання соціальної допомоги – координатору (відповідальному спеціалісту) з опрацювання заяв або іншій особі, на яку відповідно до посадових обов’язків покладено функції з координації опрацювання заяв на призначення допомоги. Копії реєстрів підшивають до окремої папки та зберігають у головного спеціаліста з прийому.

Передають особові справи до відділу (підрозділу) прийняття рішення щодо надання допомоги не рідше, ніж раз на день.

Спеціаліст із прийому управління, якому повернули справу через відсутність усіх необхідних відомостей для призначення соціальної допомоги або через наявність в особовій справі неправильно оформлених довідок тощо, не пізніше наступного дня зобов’язаний письмово (в окремих випадках – усно) повідомити заявника/уповноважену особу територіальної громади про необхідність донести документи або усунути недоліки в неправильно оформлених довідках. На заяві ставлять номер вихідної кореспонденції, а в разі усного повідомлення телефоном зазначають дату, час та особу, з якою велася розмова.

У випадках, передбачених законодавством, заяви з необхідними документами для призначення соціальної допомоги приймають від заявників уповноважені особи територіальної громади або ЦНАП, які передають їх відповідному управлінню. Копії документів у паперовій формі завіряють підписом уповноваженої особи територіальної громади або ЦНАП та печаткою (за наявності).

Якщо законодавством для отримання соціальної допомоги вимагається подання документів та/або інформації, що міститься в інформаційно-телекомунікаційних системах, такі документи та/або інформацію не подають, а в заяві зазначають відомості, необхідні для надання такої допомоги. Заяви з необхідними документами передають відповідному управлінню разом із Реєстром передання прийнятих документів щодо призначення усіх видів соціальної допомоги.

За матеріалами Міністерства з питань реінтеграції тимчавсово окупованих територій України