Перейти до вмісту
Головна Сторінка » В Україні

В Україні

Коли в 2024 році підвищеться мінімальний розмір пенсії

Частиною восьмою прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» установлено, що перерахунок пенсій, надбавок, підвищень та інших доплат до пенсії, який… Читати далі »Коли в 2024 році підвищеться мінімальний розмір пенсії

Власники знищеного або пошкодженого майна звільняються від податку на нерухомість

Парламент ухвалив в цілому законопроєкт 7632 щодо звільнення від сплати податку на нерухоме майно, яке було знищене чи пошкоджене внаслідок агресії росії. Відповідний документ депутати… Читати далі »Власники знищеного або пошкодженого майна звільняються від податку на нерухомість

Гуманітарна допомога херсонцям в Дніпрі

Триває реєстрація, за проектом “Херсонці разом”, на отримання гуманітарної допомоги переселенцям із Херсонської області, які знаходяться у м. Дніпро. Джерело Хто надає допомогу херсонцям в Дніпрі… Читати далі »Гуманітарна допомога херсонцям в Дніпрі

Про соціальні виплати для ВПО

Заступник Міністра соціальної політики України Віталій Музиченко в ефірі Національного телемарафону розповідає про соціальні виплати для ВПО.

Людина в кастюмі, позаду якої терези

Права людини з інвалідністю в судовому процесі

Конвенція про права осіб з інвалідністю гарантує людям з інвалідністю нарівні з іншими ефективний доступ до правосуддя, зокрема наявність процесуальних та відповідних вікових коректив, які полегшують виконання ними своєї ефективної ролі прямих і опосередкованих учасників, зокрема свідків, на всіх стадіях юридичного процесу.

Доступ людей з інвалідністю до правосуддя передбачає:

 1. можливість звернення до суду за захистом порушених, оспорюваних чи таких, що зазнали посягання, прав, свобод і законних інтересів;
 2. доступність правосуддя загалом і правничої допомоги та судового процесу зокрема

Конституція України гарантує людям з інвалідністю такі права:

 • звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України» (стаття 8)
 • кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити в суді своє затримання (стаття 29)
 • кожному гарантується судовий захист права спростовувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім’ї та права вимагати вилучення будь-якої інформації (стаття 32)
 • права і свободи людини і громадянина захищаються судом (стаття 55)
 • кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб (стаття 55)
 • кожному гарантується право звернутись із конституційною скаргою до КСУ з підстав, установлених Конституцією (стаття 55)
 • кожен має право після використання всіх національних засобів юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ (стаття 55)

Конкретні процесуальні гарантії для людей з інвалідністю в питанні доступу до правосуддя

 1. У рамках безоплатної вторинної правничої допомоги (захист; здійснення представництва інтересів у судах, органах влади, перед іншими особами; складення документів процесуального характеру) відповідні послуги гарантовані:
  • особам з інвалідністю, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб
  • особам, щодо яких суд розглядає справу про обмеження чи позбавлення цивільної дієздатності та поновлення цивільної дієздатності (протягом розгляду справи в суді)
  • особам, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку (протягом розгляду справи в суді)
 2. Обов’язкова участь у цивільному та адміністративному процесах перекладача, який володіє технікою спілкування з глухими, німими чи глухонімими, при розгляді справи, одним з учасників якої є особа з порушенням слуху» (стаття 71 Кодексу адміністративного судочинства України, стаття 75 Цивільного процесуального кодексу України).
 3. Залучення перекладача (сурдоперекладача) в разі необхідності у кримінальному провадженні перекладу пояснень, показань або документів (стаття 68 Кримінального процесуального кодексу України).
 4. Можливість свідка брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції незалежно від заперечень учасників справи, якщо свідок не може з’явитися до суду через інвалідність (стаття 65 Кодексу адміністративного судочинства України, стаття 69 Цивільного процесуального кодексу України, стаття 66 Господарського процесуального кодексу України). Відповідним чином брати участь у судовому засіданні можуть учасники справи за умови наявності в суді відповідної технічної можливості крім випадків, коли явка відповідного учасника справи в судове засідання визнана судом обов’язковою.
 5. Права, свободи та інтереси недієздатних фізичних осіб захищають у суді відповідно їхні опікуни чи інші особи, визначені законом; осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, можуть захищати в суді відповідно їхні піклувальники чи інші особи, визначені законом (стаття 59 Цивільного процесуального кодексу України).
 6. Залучення в рамках кримінального провадження законного представника недієздатного чи обмежено дієздатного потерпілого або цивільного позивача.
 7. Можливість представництва й захисту в судовому процесі прав, свобод та інтересів осіб, якщо дії законного представника суперечать інтересам особи, яку він представляє (стаття 13 Цивільного процесуального кодексу України).
 8. Обов’язкова участь захисника в кримінальному провадженні щодо осіб:
  • які внаслідок психічних чи фізичних порушень (німі, глухі, сліпі тощо) не здатні повною мірою реалізувати свої права, – з моменту встановлення цих порушень
  • стосовно яких передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або вирішується питання про їх застосування, – з моменту встановлення факту наявності в особи психічного захворювання або інших відомостей, які викликають сумнів щодо її осудності» (стаття 52 Кримінального процесуального кодексу України)
 9. Представництво в суді прокурором інтересів громадянина (громадянина України, іноземця або особи без громадянства) у випадках, якщо така особа не спроможна самостійно захистити свої порушені чи оспорювані права або реалізувати процесуальні повноваження через недосягнення повноліття, недієздатність або обмежену дієздатність, а законні представники або органи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси такої особи, не здійснюють або неналежним чином здійснюють її захист.
 10. Заборона приводу в суд осіб з інвалідністю першої та другої груп (стаття 140 Кримінального процесуального кодексу України; стаття 148 Кодексу адміністративного судочинства України, стаття 147 Цивільного процесуального кодексу України).
 11. Проведення допиту осіб, впізнання осіб чи речей під час досудового розслідування у режимі відеоконференції при трансляції з іншого приміщення (дистанційне досудове розслідування) у випадку неможливості безпосередньої участі особи за станом здоров’я.
 12. Можливість допиту судом свідка за місцем його проживання (перебування), якщо він не може прибути в судове засідання внаслідок інвалідності, (стаття 212 Кодексу адміністративного судочинства України, стаття 230 Цивільного процесуального кодексу України).
 13. Можливість направлення в адміністративному провадженні судових викликів та повідомлень, інших судових документів електронною поштою, якщо особою, яка бере участь у справі, зазначена адреса електронної пошти (статті 124, 129 Кодексу адміністративного судочинства України).
 14. Заборонено в рамках адміністративного судочинства допитувати як свідків недієздатних фізичних осіб, а також осіб, які перебувають на обліку чи на лікуванні у психіатричному лікувальному закладі і не здатні через свої фізичні або психічні порушення правильно сприймати обставини, що мають значення для справи, або давати показання.
 15. Звільнення від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової війни; осіб з інвалідністю першої та другої груп, законні представники дітей з інвалідністю і недієздатних осіб з інвалідністю; позивачів – у справах про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я; осіб, які страждають на психічні розлади, та їх представників у справах щодо спорів, пов’язаних із розглядом питань стосовно захисту прав і законних інтересів особи під час надання психіатричної допомоги; позивачів у справах про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я.
 16. Звільнення від сплати державного мита осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової війни, осіб з інвалідністю першої та другої груп, громадських організацій осіб з інвалідністю, їх підприємств та установ (стаття  4 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито»).

Насамкінець у судах повинно бути створено умови для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до об’єктів фізичного оточення. З цією метою кошти судового збору спрямовуються, окрім іншого, на забезпечення архітектурної доступності приміщень судів, доступності інформації, що розміщується в суді, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Законодавство України:

Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю

Конституція України

Цивільний процесуальний кодекс України

Кримінальний процесуальний кодекс України

Кримінальний кодекс України

Кодекс адміністративного судочинства України

Закон України «Про судоустрій і статус суддів»

Закон України «Про безоплатну правничу допомогу»

Закон України «Про судовий збір»

Декрет «Про державне мито»

Безоплатна первинна правнича допомога (БППД)

Право на БППД мають усі, хто перебуває під юрисдикцією України.

У рамках БППД можна отримати такі види правничих послуг:

 • надання правової інформації
 • надання консультацій і роз’яснень із правових питань
 • складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру)
 • надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правничої допомоги та медіації

Звернутися за наданням БППД може:

 • повнолітня особа
 • дитина
 • законний представник чи патронатний вихователь дитини
 • особа, визнана недієздатною чи обмежено дієздатною (може звертатися особисто лише щодо питань, звернення до суду з яких їй дозволено)
 • опікун/піклувальник особи, визнаної недієздатною/обмежено дієздатною

Звертаємо увагу! В розумінні законодавства про безоплатну правничу допомогу законними представниками вважаються батьки, усиновителі, батьки-вихователі, прийомні батьки, опікуни, піклувальники, помічники, зареєстровані органом опіки і піклування, дієздатних фізичних осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки, та інші особи, визначені законом, представники закладів, які виконують функції опікунів і піклувальників.

Для отримання правничих послуг в рамках БППД можна звернутися:

 • до органів виконавчої влади
 • до органів місцевого самоврядування
 • до центрів з надання безоплатної правничої допомоги (Центр)
 • до спеціалізованих установ з надання БППД, утворених органами місцевого самоврядування
 • до юридичних осіб приватного права, які мають право надавати правничу допомогу, залучених органами місцевого самоврядування
 • до адвокатів та інших фахівців у відповідній галузі права, залучених органами місцевого самоврядування

Є три способи отримання правничих послуг у рамках БППД:

1. Подання звернення про надання відповідного виду правничих послуг до центральних та місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції.

Запитувані правничі послуги повинні бути надані протягом 30 календарних днів.

У разі звернення за правовою інформацією, її має бути надано не пізніше п’ятнадцятиденного терміну.

Якщо питання не належать до компетенції органу, до якого надійшло звернення, його повинно бути протягом п’яти календарних днів перенаправлено до відповідного органу та повідомлено про це заявника.

Якщо під час розгляду звернення встановлено потребу особи в наданні безоплатної вторинної правничої допомоги, їй роз’яснюється порядок подання звернення про надання такої допомоги.

2. Відвідування особистого прийому в органі виконавчої влади та органі місцевого самоврядування.

Прийом проводиться постійно в установлені дні та години.

Якщо під час особистого прийому встановлено потребу особи в наданні безоплатної вторинної правничої допомоги, працівник, який проводить особистий прийом, роз’яснює їй порядок подання звернення про надання такої допомоги.

3. Звернення до Центру.

Звернутися можна:

 • або усно (під час відвідування Центру або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні номери телефонів, інші технічні засоби електронних комунікацій або єдиний контактний номер телефону системи надання безоплатної правничої допомоги)
 • або письмово (надіславши звернення, оформлене в довільній формі, поштою або з використанням мережі Інтернет чи засобів електронного зв’язку (електронне звернення), або передавши його до Центру)

Зміст письмового звернення повинен містити: 1) інформацію про прізвище, ім’я, по батькові особи, яка потребує первинної правничої допомоги, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (за наявності); 2) суть питання; 3) дату і підпис.

Письмове звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається особі з відповідними роз’ясненнями протягом трьох робочих днів із дня його надходження.

Звернення розглядається невідкладно, але не пізніше трьох робочих днів з дня його надходження. У разі, якщо питання складне і потребує тривалішого розгляду, встановлюється необхідний строк для його розгляду, про що повідомляється заявнику. Водночас загальний строк розгляду звернення не може перевищувати 10 робочих днів.

Якщо під час розгляду звернення встановлено потребу особи у наданні безоплатної вторинної правничої допомоги, Центр зобов’язаний роз’яснити заявнику порядок подання звернення про надання такої допомоги.

Безоплатна вторинна правнича допомога (БВПД)

У рамках БВПД можна отримати такі види правничих послуг:

 • захист
 • здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на БВПП, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами
 • складення документів процесуального характеру

Право на БВПД мають такі категорії осіб, але не виключно:

на всі три види правничих послуг:

на правничі послуги в рамках БВПД за винятком послуги захисту:

 • особи, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб (з питань, що пов’язані з оскарженням рішення про відмову в отриманні довідки про взяття на облік ВПО, до моменту отримання зазначеної довідки або з питань, пов’язаних зі встановленням фактів, що мають юридичне значення стосовно таких осіб)
 • громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або на території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) (з питань, пов’язаних із захистом порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації та тимчасовою окупацією території України)
 • особи, стосовно яких суд розглядає справи про обмеження цивільної дієздатності, визнання недієздатною; поновлення цивільної дієздатності недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, звільнення від повноважень опікунів чи піклувальників таких осіб (протягом розгляду справи в суді)
 • особи, стосовно яких суд розглядає справи про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку (протягом розгляду справи в суді)
 • громадяни України, які звернулися з питань встановлення в судовому порядку фактів, що мають юридичне значення, пов’язаних із відновленням втрачених документів, необхідних для отримання компенсації за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України

Довідково! Розміри двох прожиткових мінімумів для основних соціальних і демографічних груп населення з 1 січня 2023 р.:

 • дитина віком до 6 років – 4 544 гривні
 • дитина віком від 6 до 18 років – 5 666 гривень
 • працездатна особа – 5 368 гривень
 • особа, яка втратила працездатність – 4 186 гривні

Звернутися за наданням безоплатної вторинної правничої допомоги може:

 • повнолітня особа
 • представник повнолітньої особи
 • законний представник, патронатний вихователь дитини
 • дитина віком від 14 років
 • особа, визнана недієздатною чи обмежено дієздатною (може звертатися особисто лише щодо питань, звернення до суду з яких їм дозволено)
 • опікун/піклувальник особи, визнаної недієздатною/обмежено дієздатною

Порядок звернення та отримання БВПД

1. Потрібно подати особисто чи надіслати поштою письмове звернення до Центру за місцем фактичного проживання незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування

Важливо! У зверненні зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання особи, яка потребує БВПД, поштова адреса, номери засобів зв’язку, викладається суть питання та зазначається належність особи до категорії осіб, які мають право на БВПД.

2. До звернення обов’язково додаються документи (копії документів, завірені в установленому порядку), що ідентифікують особу, яка потребує БВПД, та підтверджують її належність до однієї з категорій осіб, які мають право на відповідні правничі послуги

Важливо! Звернення, оформлене без дотримання вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями протягом трьох робочих днів з дня його надходження для усунення недоліків. Після усунення недоліків звернення може бути подано повторно.

3. Центром протягом 10 днів приймається рішення про надання БВПД і надсилається заявнику копію зазначеного рішення

Важливо! У разі, якщо особа не має підстав для отримання БВПД, Центр протягом 10 робочих днів з дня надходження звернення приймає рішення про відмову в наданні такій особі БВПД і надсилає їй або її законному представнику, патронатному вихователю/представнику копію зазначеного рішення з одночасним роз’ясненням порядку оскарження такого рішення.

4. Центр призначає:

 • або адвоката, який включений до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правничу допомогу, та уклав договір про надання БВПД з Центром
 • або свого працівника у визначених випадках

Адвоката або працівника Центру, який надає БВПД, може бути замінено у визначених випадках, зокрема й у разі неналежного виконання зобов’язань чи зупинення або припинення права на зайняття адвокатською діяльністю тощо.

Важливо! У разі якщо особа не володіє державною мовою та/або має порушення слуху, Центр залучає перекладача з мови, якою заявник може спілкуватися, у тому числі перекладача жестової мови, за рахунок коштів державного бюджету.

5. Особі надаються необхідні правничі послуги до повного виконання суб’єктом надання БВПД своїх зобов’язань.

У наданні БВПД може бути відмовлено в таких випадках:

 • особа не наділена правом на отримання відповідних правничих послуг
 • особа подала неправдиві відомості або фальшиві документи
 • вимоги особи щодо захисту стосуються вчинення дій чи підготовки документів, що не передбачені законодавством
 • особі раніше надавалася БВПД з одного і того ж питання
 • особа використала право на отримання БВПД (шість разів протягом бюджетного періоду)
 • особа використала всі національні засоби правового захисту у справі, з якої звертається за наданням БВПД

Підстави та порядок припинення надання безоплатної вторинної правничої допомоги визначені статтею 23 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу».

Важливо! Відмова органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, спеціалізованої установи з надання БППД, службових та посадових осіб у наданні первинної правничої допомоги, а також рішення Центру про відмову в наданні БВПД можуть бути оскаржені до суду.

Контактна інформація центрів з надання безоплатної вторинної правничої допомоги від веб-ресурсу «Безоплатна правова допомога».

Корисні контакти для отримання допомоги онлайн

Контактний центр безоплатної правничої допомоги: 0 800 213 103 (дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України безкоштовні)

Режим роботи: з понеділка до п’ятниці з 8°° до 18°°

Телефон у месенджері Telegram: +380 67 721 31 03

Телефон для дзвінків з-за кордону: +380 44 363 10 41 (вартість дзвінка за тарифами оператора зв’язку)

Для письмової консультацї: телеграм-бот «Безоплатна правова допомога (консультації)» – в меню бота потрібно обрати опцію «Написати юристу».

Законодавство України

Закон України «Про безоплатну правничу допомогу»

Наказ Міністерства юстиції України від 28 березня 2012 р. № 483/5 «Про затвердження Типового положення про установу з надання безоплатної первинної правової допомоги»

Наказ Міністерства юстиції України від 15 червня 2012 р. № 891/5 «Про затвердження Порядку та критеріїв залучення органами місцевого самоврядування юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги»

Наказ Міністерства юстиції України від 2 липня 2012 р. № 967/5 «Про затвердження Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги»

У Запоріжжі зареєстровано 135 тисяч ВПО. Куди звернутись за додатковою грошовою допомогою

Отримати грошову допомогу на проживання, лікування чи придбання опалювальних матеріалів можуть внутрішньо переміщені особи. Виплати коливаються від тисячі до 10 тисяч гривень. Допомогу надають, як… Читати далі »У Запоріжжі зареєстровано 135 тисяч ВПО. Куди звернутись за додатковою грошовою допомогою

Жінка допомагає старшій жінці

Куди та як звертатися за соціальними послугами

Якщо Ви є особою з інвалідністю чи особою старшого віку, Ви можете екстрено (протягом однієї чи двох діб) отримати такі соціальні послуги:

 • інформування;
 • консультування;
 • надання притулку, зокрема нічного;
 • короткотермінове проживання;
 • екстрене (кризове) втручання.
 • представництво інтересів;
 • підтримане проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, бездомних осіб;
 • соціальний супровід сімей чи осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 • соціальний супровід сімей, в яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;
 • догляд вдома;
 • догляд стаціонарний;
 • денний догляд, денний догляд дітей з інвалідністю;
 • паліативний догляд;
 • соціально-психологічна реабілітація;
 • натуральна допомога;
 • переклад жестовою мовою;
 • транспортні послуги.

Порядок дій для екстреного отримання соціальних послуг.

Перелік всіх видів соціальних послуг.

Реєстр надавачів соціальних послуг, де можна дізнатися інформацію про організації, які надають соціальні послуги, а саме їхні:

 • назви;
 • види послуг, що ними надаються;
 • місця розташування тощо.

Законодавство України

 1. Закон України «Про соціальні послуги»
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 жовтня 2021 р. № 1040 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі»
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 р. № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі»
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2020 р. № 772 «Про затвердження Типового положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю»
 5. Наказ Міністерства соціальної політики України від 23 червня 2020 р. № 429 «Про затвердження Класифікатора соціальних послуг»

➡️ Перелік державних стандартів соціальних послуг, затверджених наказами міністерства соціальної політики України

Догляд на непрофесійній основі

Надавачі та отримувачі соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі

Людина, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності, може надавати такі послуги на непрофесійній основі без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг члену своєї сім’ї, з яким спільно проживає, пов’язана спільним побутом, має взаємні права і обов’язки та який є:

 • особою з інвалідністю I групи
 • дитиною з інвалідністю
 • людиною похилого віку з когнітивними порушеннями
 • невиліковно хворим, який через порушення функцій організму не може самостійно пересуватися та самообслуговуватися
 • дитиною, якій не встановлено інвалідність, але яка має тяжкі захворювання, розлади, травми, стани згідно з визначеним Урядом переліком

Компенсація за догляд на непрофесійній основі (компенсація)

Надання людиною соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі передбачає виплату їй компенсації.

Компенсація призначається і виплачується з місяця звернення за нею, якщо протягом місяця з дня звернення подано всі необхідні документи, та виплачується щомісяця або на рахунок в установі банку, або через АТ «Укрпошта».

Компенсація призначається на 12 місяців або на строк з урахуванням поданих документів, але не більше ніж на 12 місяців. Законодавством передбачено можливість та умови продовження виплати компенсації.

Компенсація призначається і виплачується за місцем проживання / перебування особи, якій надається соціальна послуга з догляду на непрофесійній основі.

Важливо! Людина може отримувати тільки одну компенсацію незалежно від чисельності осіб, за якими вона доглядає.

Формула розрахунку розміру компенсації:

ПМ – ССД = К, де

ПМ – це прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць, встановленим законом на 1 січня календарного року, в якому надаються соціальні послуги (із 1 січня 2023 р. – 2 589 гривень)

ССД – це середньомісячний сукупний дохід людини, яка надає відповідну послугу, за один квартал, який передує місяцю, що є попереднім до місяця звернення із заявою про згоду надавати соціальні послуги

К – це розмір компенсації за догляд

До членів сім’ї належать:

 • чоловік, дружина
 • діти віком до 18 років
 • діти, які навчаються за денною формою здобуття освіти до досягнення 23 років і не мають власних сімей незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування
 • жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі, але проживають однією сім’єю

Важливо! До складу сім’ї не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні, та непрацездатні особи.

Обмеження щодо призначення компенсації

 1. Отримання людиною, якій надаються соціальні послуги на непрофесійній основі (отримувачем послуги):
 2. Отримання людиною, ЯКА НАДАЄ соціальні послуги на непрофесійній основі (надавачем послуги), допомоги на догляд відповідно до Закону України «Про психіатричну допомогу».
 3. Надання людиною соціальних послуг з догляду без провадження підприємницької діяльності на професійній основі.

Місце призначення та виплати компенсації

Уповноважені органи з призначення і виплати компенсації:

 • структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних
   у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій;
 • виконавчі органи сільських, селищних, міських рад;
 • центри надання адміністративних послуг.

Документи, які подаються для отримання компенсації

У разі подання документів у паперовій формі до уповноваженого органу слід надати:

 1. заяву про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі
 2. заяву особи / законного представника особи, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі, про згоду отримувати соціальні послуги
 3. копію свідоцтва про народження дитини (у разі надання дитині соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі)
 4. декларацію про доходи та майновий стан
 5. копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (для осіб з інвалідністю)
 6. висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді громадян похилого віку внаслідок когнітивних порушень
 7. висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді невиліковно хворих осіб, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися
 8. копію медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років
 9. довідку про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги
 10. копію рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена)
 11. копію рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (для опікунів або піклувальників).

Важливо! Якщо заяву про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі подає законний представник особи, яка потребує надання таких послуг, заява про згоду отримувати соціальні послуги не подається.

Під час подання перелічених документів пред’являється документ, який посвідчує особу:

 • або паспорт громадянина України
 • або посвідка на постійне проживання
 • або посвідчення біженця
 • або посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту

Заяви, декларацію про доходи та майновий стан, відомості про свідоцтво про народження дитини і скановані копії перелічених вище документів за № 5-11 можна подати в електронній формі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг.

Днем подання заяви з пакетом документів у разі їх надсилання поштою є дата відправлення, зазначена на календарному штемпелі.

Алгоритм розгляду уповноваженими органами документів, які подаються для отримання компенсації, та прийняття рішення

 1. Подання перелічених вище документів до уповноваженого органу.
 2. Перевірка документів та відомостей, їх реєстрація.
 3. Видача одразу під час подання документів або надсилання на поштову адресу чи адресу електронної пошти протягом одного робочого дня з дати подання заяви повідомлення про прийняття заяви з пакетом документів.
 4. Здійснення протягом двох робочих днів після отримання заяв комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг.
 5. Підготовка висновку про результати комплексного визначення індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг.
 6. Складення акту про проведення обстеження сім’ї.
 7. Прийняття протягом 10 днів із дати подання документів рішення про призначення/відмову у наданні компенсації.
 8. Надсилання відповідного рішення особі, яка надає соціальні послуги, наступного дня після його прийняття.

Підстави припинення виплати компенсації за догляд на непрофесійній основі

 1. Зміна місця проживання/перебування особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, чи особи, яка надає відповідні послуги.
 2. Смерть особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.
 3. Смерть особи, яка надавала соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.
 4. Отримання особою, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, соціальних послуг з догляду вдома, паліативного, стаціонарного догляду або перебування такої особи на повному державному утриманні.
 5. Перебування особи, яка надає соціальні послуги, за межами України понад 30 календарних днів (не включаються дні спільного перебування надавача і отримувача послуг на лікуванні за кордоном).
 6. Перебування фізичної особи, яка надає соціальні послуги, на стаціонарному або санаторно-курортному лікуванні протягом 30 календарних днів.

Законодавство України

Закон України «Про соціальні послуги»

Порядок подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 р. № 859

Перелік тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних послуг, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1161

Методика обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 17 травня 2022 р. № 150

Наказ Міністерства соціальної політики України від 29 січня 2021 р. «Про затвердження форм документів, необхідних для призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 9 березня 2021 р. № 407 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я».

Догляд на професійній основі

Хто може надавати соціальні послуги з догляду на професійній основі?

Особа може надавати соціальні послуги з догляду на професійній основі, якщо вона пройшла підготовку та перепідготовку з основ догляду.

Особи, які мають документ про медичну освіту, вважаються такими, що пройшли навчання та можуть надавати соціальні послуги з догляду.

Звертаємо увагу, що уповноважені органи ведуть перелік фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі. Тому, людина, яка потребує надання їй соціальних послуг з догляду на професійній основі, або її законний представник можуть звернутися до уповноваженого органу та обрати із зазначеного переліку того, хто надаватиме відповідні послуги.

Отримувачі соціальних послуг із догляду на професійній основі

Соціальні послуги з догляду на професійній основі можуть надаватися особі, яка через порушення функцій організму не може самостійно пересуватися та самообслуговуватися і є:

 • людиною похилого віку;
 • людиною з інвалідністю;
 • невиліковно хворою, а також хворою, яка потребує тривалого лікування;
 • дитиною з інвалідністю;
 • дитиною, якій не встановлено інвалідність, але яка є хворою на тяжке захворювання, розлад, травму, стан згідно з визначеним Урядом переліком.

Водночас щоб мати можливість отримувати соціальні послуги з догляду на професійній основі, людина не повинна отримувати:

Важливо! Якщо людина отримує зазначені вище послуги чи виплати, вона може відмовитися від них на користь отримання соціальних послуг з догляду на професійній основі. Однак у такому випадку рекомендується переконатися в тому, що є всі підстави для отримання компенсації за догляд на професійній основі.

Умови виплати компенсації за надання соціальних послуг з догляду на професійній основі (компенсація)

Якщо Ви плануєте бути надавачем соціальних послуг з догляду на професійній основі, для призначення і виплати Вам компенсації потрібно, щоб Ви:

 • не перебували у трудових відносинах;
 • не були фізичною особою – підприємцем;
 • не провадили незалежної професійної діяльності (наукової, літературної, артистичної, художньої, освітньої або викладацької, а також медичної, юридичної практики, зокрема адвокатської, нотаріальної діяльності);
 • не перебували на обліку як безробітні;
 • не отримували допомогу на догляд відповідно до Закону України «Про психіатричну допомогу»;
 • не отримували компенсацію за надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі відповідно до Закону України «Про соціальні послуги»;
 • не отримували соціальні послуги догляду вдома, денного догляду, паліативного догляду від надавача комунального чи недержавного сектору.

Характеристика компенсації

Надання людиною соціальних послуг з догляду на професійній основі передбачає виплату їй компенсації.

Чисельність осіб, яким особа може надавати соціальні послуги з догляду на професійній основі, не обмежується. Проте кількість годин догляду, за які нараховується компенсація, не може перевищувати 360 годин на місяць.

Компенсація призначається згідно з договором на строк, визначений у договорі, і виплачується з дати укладення договору щомісяця на підставі поданого фізичною особою, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, акта про надані соціальні послуги з догляду на професійній основі. Акт складається у двох примірниках і підписується надавачем та отримувачем (законним представником отримувача) соціальних послуг з догляду на професійній основі.

До 5 числа місяця, наступного за місяцем, в якому надано соціальні послуги з догляду на професійній основі, надавач подає у письмовій (електронній) формі чи в будь-який інший зручний спосіб (зокрема шляхом надсилання сканованих копій) уповноваженому органу акт про надані соціальні послуги.

Розрахунок розміру компенсації: 70 % мінімальної заробітної плати в погодинному розмірі за одну годину догляду за однією особою.

До відома! Із 1 січня 2023 р. мінімальна заробітна плата в погодинному розмірі становить 40,46 гривень.

Компенсація виплачується шляхом перерахування коштів уповноваженим органом на рахунок в установі банку, зазначений у заяві фізичної особи, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, до 20 числа місяця, у якому до зазначеного уповноваженого органу надійшов акт, що підтверджує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі.

Документи, які подаються для отримання компенсації

 1. Заява про потребу в наданні соціальних послуг з догляду на професійній основі.
 2. Висновок про стан здоров’я особи, яка через порушення функцій організму не може самостійно пересуватися та самообслуговуватися і потребує надання соціальних послуг з догляду.
 3. Копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (для осіб з інвалідністю).
 4. Копія свідоцтва про народження дитини з інвалідністю віком до 18 років (за потреби).
 5. Копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років.
 6. Довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги.
 7. Копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на професійній основі (для недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена).
 8. Копія рішення суду або рішення органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, якій надаються соціальні послуги з догляду на професійній основі (для опікунів або піклувальників)
 9. Копія документа про медичну освіту (за наявності).

Під час подання заяви про потребу в наданні соціальних послуг особою, яка потребує таких послуг, або її законним представником пред’являються:

 • документ, який посвідчує особу: паспорт громадянина України, для іноземців та осіб без громадянства – довідка про звернення за захистом в Україні/посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту/посвідчення біженця/паспортний документ іноземця та посвідка на тимчасове проживання або посвідка на постійне проживання;
 • документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (картка платника податків), або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, внесені до паспорта громадянина України, крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті.

Заяви про потребу в наданні соціальних послуг та про згоду надавати соціальні послуги приймаються за місцем проживання/перебування особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на професійній основі:

 • структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної у мм. Києві чи Севастополі держадміністрації;
 • виконавчим органом сільської, селищної, районної у місті (у разі утворення), міської ради
 • центром надання адміністративних послуг;

Заяви про потребу в наданні соціальних послуг та про згоду надавати соціальні послуги і скановані копії перелічених вище документів за № 2-9 в електронній формі можна подати через Єдиний державний вебпортал електронних послуг.

У разі, якщо надавач і отримувач соціальних послуг з догляду на професійній основі є внутрішньо переміщеними особами, – компенсація призначається і виплачується за новим місцем їх проживання/перебування.

Алгоритм розгляду уповноваженими органами документів, які подаються для отримання компенсації

 1. Подання перелічених вище документів до уповноваженого органу.
 2. Засвідчення копій поданих документів посадовою особою уповноваженого органу, який прийняв заяву про потребу в наданні соціальних послуг.
 3. Перевірка протягом двох робочих днів із дати надходження документів та відомостей, їх реєстрація.
 4. Повідомлення надавачу й отримувачу соціальних послуг на професійній основі під час подання документів або надсилання на поштову адресу чи адресу електронної пошти протягом одного робочого дня з дати подання заяв повідомлення про прийняття заяв з пакетом документів.
 5. Здійснення протягом двох днів після отримання вищезазначеної заяви уповноваженим органом комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі.
 6. Підготовка уповноваженим органом висновку про результати комплексного визначення індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі.
 7. Надсилання уповноваженим органом протягом одного робочого дня після підготовки вищезазначеного висновку особі, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, або її законному представнику пропозиції щодо можливості надання соціальних послуг з догляду надавачем соціальних послуг (догляду вдома, паліативного догляду, підтриманого проживання) комунального чи недержавного сектору.

 Варіанти прийняття рішень уповноваженими органами в рамках описуваного алгоритму

6.   Повідомлення особою чи її законним представником протягом одного робочого дня після отримання відповідної пропозиції уповноваженого органу про бажання отримати соціальні послуги догляду вдома, паліативного догляду, підтриманого проживання від надавача соціальних послуг комунального чи недержавного сектору.

7.   Організація надання особі відповідних соціальних послуг.
6.   Повідомлення особою чи її законним представником протягом одного робочого дня після отримання відповідної пропозиції після отримання відповідної пропозиції уповноваженого органу про відмову отримати соціальні послуги догляду вдома, паліативного догляду, підтриманого проживання від надавача соціальних послуг комунального чи недержавного сектору.

7.   Прийняття уповноваженим органом рішення:
–   або про відмову в наданні соціальних послуг з догляду на професійній основі, про що протягом одного робочого дня повідомляє особі або її законному представнику;
–   або про надання соціальних послуг з догляду на професійній основі.
 8.   У випадку позитивного рішення уповноважений орган протягом двох робочих днів після комплексного визначення індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, надсилає письмове повідомлення особі, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, про вибір такої особи.
 9.   Подання особою, яка має намір надавати соціальні послуги з догляду на професійній основі, протягом трьох робочих днів після отримання повідомлення до уповноваженого органу заяви про згоду надавати соціальні послуги з догляду на професійній основі з одночасним пред’явленням документу, які посвідчують особу, картки платника податку або реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності).
 10.   Призначення уповноваженим органом компенсації особі, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі.
 11.   Підготовка уповноваженим органом протягом 10 календарних днів після комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, тристороннього договору про надання соціальних послуг з догляду на професійній основі.

Підстави припинення виплати компенсації:

 • подання особою/законним представником особи, яка отримує соціальні послуги з догляду на професійній основі, заяви про розірвання договору;
 • подання фізичною особою, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, заяви про розірвання договору;
 • працевлаштування фізичної особи, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі;
 • державної реєстрації фізичної особи, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, як фізичної особи – підприємця;
 • реєстрації фізичної особи, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, як безробітного;
 • державної реєстрації фізичною особою, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, незалежної професійної діяльності (наукової, літературної, артистичної, художньої, освітньої або викладацької, а також медичної, юридичної практики, зокрема адвокатської, нотаріальної діяльності);
 • смерті особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на професійній основі;
 • смерті фізичної особи, яка надавала соціальні послуги з догляду на професійній основі та отримувала компенсацію;
 • перебування особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на професійній основі, на повному державному утриманні або отримання соціальних послуг догляду вдома, стаціонарного догляду, паліативного догляду в умовах стаціонару;
 • ненадання фізичною особою, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, соціальних послуг з догляду на професійній основі;
 • неподання в установлений строк або подання неналежно оформленого акта про надані соціальні послуги з догляду на професійній основі. Водночас після подання акта виплата компенсації поновлюється з місяця, за який надано соціальні послуги з догляду на професійній основі.

Виплата компенсації припиняється з дня, наступного за днем, у якому виникли перелічені обставини.

Законодавство України

Закон України «Про соціальні послуги».

Порядок подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 6 жовтня 2021 р. № 1040.

Порядок підготовки та перепідготовки фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 430.

Перелік тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних послуг, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1161.

Типова програма навчання фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 15 березня 2021 р. № 131.

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 9 березня 2021 р. № 407 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я».

Підготовка та перепідготовка з основ догляду надавачів соціальних послуг з догляду на професійній основі

Однією з визначальних передумов надання людиною соціальних послуг з догляду на професійній основі є проходження нею підготовки та перепідготовки (далі – навчання) з основ догляду.

Метою цього навчання є формування знань, умінь і навичок догляду за окремими категоріями громадян.

Навчання здійснюється за Типовою програмою навчання фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності.

У рамках навчання забезпечується теоретична і практична підготовка та складення іспиту.

Воно здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством.

Винятки щодо проходження навчання

По-перше, особа, яка має документ про медичну освіту, вважається такою, що пройшла навчання і може надавати соціальні послуги з догляду.

По-друге, особа може не проходити навчання, а лише скласти іспит з основ догляду, якщо вона є:

 • непрацюючою та протягом не менше ніж три місяці до дня звернення із заявою про включення до переліку постійно надавала соціальні послуги і їй призначалася щомісячна компенсація
 • одним із батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, що не працюють, одинокою матір’ю (одиноким батьком) незалежно від факту роботи, навчання, служби, фактично здійснює догляд за дитиною з інвалідністю віком до 18 років і якій призначено надбавку на догляд за такою дитиною
 • одним із батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, яка постійно проживає та здійснює догляд за дитиною, якій не встановлено інвалідність, але яка є хворою на тяжке захворювання, розлад, травму, стан згідно з визначеним Урядом переліком, і якій призначено державну допомогу на таку дитину

Організації, які здійснюють навчання:

 • республіканський Автономної Республіки Крим, обласні, Київський та Севастопольський міські центри соціальних служб
 • громадські об’єднання, міжнародні неурядові організації, благодійні, релігійні організації, установи та організації, що мають досвід роботи з відповідними вразливими групами населення

Облік таких організацій ведуть уповноважені органи (структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчі органи сільських, селищних, районних у містах (у разі утворення), міських рад).

Алгоритм проходження навчання та включення до переліку фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі (перелік)

1. Звернення із заявою довільної форми до уповноваженого органу за місцем проживання/перебування про включення до переліку.

Водночас надаються копії:

 • документа, що посвідчує особу
 • реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності)
 • документа, що підтверджує реєстрацію місця проживання

2. Отримання від уповноваженого органу під час прийому документів переліку організацій, які здійснюють навчання.

3. Обрання людиною організації для проходження навчання.

4. Отримання від уповноваженого органу направлення на навчання.

5. Проходження навчання.

6. Отримання в організації, яка здійснювала навчання, довідки про проходження навчання/перенавчання.

7. Подання уповноваженому органу копії довідки про проходження навчання/перенавчання у строк до п’яти робочих днів після отримання цієї довідки.

Важливо! Копію довідки має бути подано протягом шести календарних місяців після подання заяви про включення до переліку. У протилежному випадку уповноважений орган відмовить особі у включенні до переліку.

8. Отримання через засоби поштового або електронного зв’язку протягом трьох робочих днів рішення уповноваженого органу про включення до переліку.

9. За потреби – письмове інформування людиною уповноваженого органу протягом двох робочих днів про неможливість та відновлення можливості надавати послуги з догляду для актуалізації в переліку відповідних відомостей про неї.

Важливо! Якщо після завершення навчання людина протягом трьох років з моменту його завершення не надавала послуг з догляду, вона повинна перед початком надання послуг пройти повторне навчання або скласти іспит.

**************

Створення цього матеріалу стало можливим завдяки щедрій підтримці американського народу за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках проєкту «Покращення реабілітаційних послуг у системах охорони здоров’я», який реалізується у рамках угоди про співпрацю № 7200AA18CA00032, що фінансується від 28 вересня 2018 року, і реалізується JSI Research & Training Institute Inc та Momentum Wheels for Humanity.   Зміст є відповідальністю Національної Асамблеї людей з інвалідністю України (НАІУ) і не обов’язково відображає точку зору USAID чи уряду США. НАІУ є субпартнером Momentum Wheels for Humanity.

Дві людини сидять у кріслах, між ними торшер

Особливості отримання психологічних та психіатричних послуг

За яких умов людині надаються медичні послуги із психологічної та психіатричної допомоги?

Усе частіше в житті людей виникають фактори, пов’язані з індивідуальним розвитком або наслідками соціального життя, які спричиняють психічні розлади. До числа таких факторів належать, але не виключно:

 • біологічні (до прикладу (1) генетика, (2) порушення обміну нейромедіаторів (до прикладу, мелатоніну, серотоніну, окситоцину тощо), (3) супутні захворювання організму (щитоподібної залози, серцево-судинні захворювання тощо), (4) черепно-мозкові травми);
 • психологічні (наприклад (1) порушення пам’яті, проблеми з навчанням, (2) схильність до залежностей, (3) особливості характеру та поведінки, (4) невміння боротися зі стресами тощо);
 • соціальні (зокрема (1) проблеми з навколишнім середовищем, (2) погане оточення, (3) негаразди в родині, з друзями, колегами, труднощі в комунікаціях з людьми, (4) збройні конфлікти, (5) відсутність якісного харчування, (6) стигматизація, (7) низька якість медицини, (8) втрата віри у світле майбутнє тощо).

Перелічені та подібні явища погано впливають на психічний стан людини і спричиняють розлади настрою, сну, мислення чи особистості, а також занепокоєння, дратівливість, підвищену стомлюваність, перепади настрою, переляк, марення, слухові чи зорові галюцинації, високий рівень тривоги або навпаки в’ялість, незрозумілий страх, порушення пам’яті, нав’язливі неприємні думки, думки про небажання жити, наміри позбавити себе життя, анорексію чи переїдання та безліч інших негативних проявів поведінки й особистості.

Тож, у випадках порушень психічного стану чи психічних розладів доцільно звертатися за психологічною або психіатричною допомогою до відповідних фахівців медичної сфери для їх лікування та подолання негативних наслідків таких порушень чи розладів.

Психологічна та психіатрична допомога є безоплатною і надається в межах Програми медичних гарантій у рамках таких пакетів медичних послуг:

 • Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги;
 • Психіатрична допомога дорослим та дітям, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами;
 • Психіатрична допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах.

Крім того, розраховувати на отримання безоплатної психологічної допомоги можна під час отримання медичних послуг: при первинній медичній допомозі та лікуванні в амбулаторних умовах; у рамках ведення вагітності та отримання медичної допомоги при пологах; під час реабілітаційної допомоги; при гострому інфаркті Міокарда, гострому мозковому інсульті, туберкульозі, віл; при хіміотерапевтичному й радіологічному лікуванні онкологічних захворювань; у рамках мобільної та стаціонарної паліативної медичної допомоги; при лікуванні гематологічних та онкогематологічних захворювань; при лікуванні методом трансплантації органів та методом трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин тощо.

Що таке психологічна допомога і коли потрібно за нею звертатися?

Психологічна допомога спрямована на підтримку людини, зняття психоемоційного напруження, покращення якості життя і соціальної адаптації з метою відновлення психічного стану.

Така допомога надається у вигляді:

 • психологічного консультування
 • психологічної корекції
 • психотерапії
 • психологічної діагностики
 • психологічної реабілітації
 • психологічного тренінгу

Психологічна допомога може бути індивідуальна зі спеціалістом, сімейна у парі або з іншими членами сім’ї, групова з незнайомими людьми зі схожими труднощами.

Надається або короткостроково (1-2 сесії у вигляді консультацій), або довгостроково (від 12-16 сесій до кількох років).

За відповідними медичними послугами потрібно звертатися, але не виключно, якщо:

 • є схильність до тривожних думок;
 • є проблеми у спілкуванні з людьми;
 • у житті відбуваються травматичні події та зміни;
 • втратили близьку людину.

Що таке психіатрична допомога і коли потрібно за нею звертатися?

 

Психіатрична допомога полягає у профілактиці, діагностиці психічних розладів та їх лікуванні, медичній і психологічній реабілітації осіб із психічними розладами.

За відповідними медичними послугами потрібно звертатися, але не виключно, якщо:

 • є емоційні порушення (зокрема після пережитого травматичного досвіду);
 • є відчуття розладу настрою (наприклад, апатія);
 • трапляються панічні атаки, фобії, навʼязливі думки;
 • є тривалі розлади сну, розлади харчової поведінки;
 • відбуваються слухові або зорові галюцинації;
 • виникають суїцидальні думки або думки про ушкодження собі чи іншим;
 • є залежності.

Психіатрична допомога надається протягом строку, необхідного для обстеження, лікування та нормалізації стану здоров’я.

Хто надає психологічну та психіатричну допомогу залежно від особливостей психічного розладу?

Сімейний лікар, лікар-терапевт та лікар-педіатрМожна звернутися за будь-яких проявів психологічних розладів. Проводить діагностику фізичного та психічного стану і надає базову психологічну допомогу. За потреби дає направлення до лікаря вузької спеціалізації, наприклад, невролога, психолога чи психіатра.
Лікар-психологМожна звернутись, якщо наявні симптоми психічного розладу. Здійснює психологічну діагностику, тестування, консультування, навчання, просвітництво, забезпечує профілактику психологічних проблем.
Лікар-психотерапевтМожна звернутись у разі розладів психіки і поведінки, кризових станів, соматичних розладів, які погіршують якість життя, негативно впливають на навчання, роботу, стосунки, викликають збентеження і змушують уникати ситуацій або людей. Діагностує, лікує, здійснює профілактику та реабілітацію. Не призначає медикаментозне лікування.
Лікар-психіатрМожна звернутись, коли наявні психічні захворювання (до прикладу, нав’язливі стани, панічні розлади, маніакальні та депресивні стани, старече недоумство, хвороба Альцгеймера, шизофренія, розлади особистості та поведінки тощо). Діагностує, лікує, забезпечує профілактику та проводить експертизу психічних захворювань при розладах психічного здоров’я, призначає медичні препарати.

Деякі особливості отримання психологічної та психіатричної допомоги

Передусім варто пам’ятати, що звернутися за медичними послугами з надання психологічної та психіатричної допомоги може як особисто людина, яка потребує таких послуг, так і її законний представник чи особа, яка здійснює за нею догляд.

Для отримання медичних послуг із психологічної та психіатричної допомоги на час воєнного стану наявність декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, (сімейного лікаря) не обов’язкова.

Ви вправі обрати для надання медичних послуг із психологічної та психіатричної допомоги будь-якого підходящого лікаря чи медичний заклад незалежно від Вашого місця проживання/розташування. Ця можливість важлива також з огляду на те, що за місцем Вашого проживання/перебування може не бути необхідного Вам лікаря чи медичного закладу.

Як знайти лікаря чи медичний заклад

Щоб знайти необхідний медичний заклад для отримання медичних послуг із психічної та психологічної допомоги потрібно здійснити такі кроки:

1. Зайдіть на сайт Національної служби здоров’я України – https://nszu.gov.ua/.

2. На головній панелі оберіть розділ «Е-дані» – https://edata.e-health.gov.ua/e-data.

3.  У переліку підрозділів, наведеному зліва, оберіть розділ «Аналітичні панелі (Дашборди)».

4.  У колонці «Назва аналітичної панелі (Дашборду)» оберіть підрозділ «Надавачі медичної допомоги за напрямом «Психологічна та психіатрична допомога».

5.  Оберіть область, громаду або населений пункт.

6.  Оберіть вид допомоги, який цікавить:

 • первинна – якщо шукаєте сімейного лікаря або педіатра, який пройшов підготовку та надає психологічну допомогу;
 • амбулаторна – якщо шукаєте поліклініку, де є лікар-спеціаліст (психолог, психіатр, психотерапевт);
 • стаціонарна – якщо шукаєте спеціалізований медзаклад, який надає стаціонарну психіатричну допомогу;
 • мобільна – якщо шукаєте медзаклад, який надає допомогу за пакетом «Психіатрична допомога дорослим та дітям, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами». Така допомога надається за місцем проживання людини.

У разі пошуку необхідного лікаря здійсніть кроки із 1 до 4. Потім у полі «Посада лікаря» оберіть необхідний пункт: лікар загальної практики – сімейний лікар, лікар-психіатр, лікар-психолог тощо.

На мапі з’являться медичні заклади, які відповідають застосованим фільтрам, а також їх адреси та телефони, за якими можна звернутися або записатися на прийом.

Також для того, щоб знайти медичний заклад, де приймає потрібний спеціаліст, можна звернутися:

 • до контакт-центру Національної служби здоров’я України за номером 16-77;
 • до контакт-центру Міністерства охорони здоров’я України за номером 0 800 60 20 19.

Алгоритми отримання психологічних та психіатричних послуг

На яких підставах надається психологічна та психіатрична допомога?

Отримати психологічну допомогу можна на підставі:

 • самозвернення;
 • декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу (декларації із сімейним лікарем);
 • направлення лікуючого лікаря для осіб зі встановленим діагнозом F00-F99 «Психічні розлади».

Водночас підставами для отримання психіатричної допомоги може стати:

 • самозвернення;
 • направлення лікуючого лікаря/сімейного лікаря/лікаря-психіатра/лікаря з надання первинної медичної допомоги;
 • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги чи поліцейськими;
 • переведення з іншого закладу охорони здоров’я та/або клінічного підрозділу закладу охорони здоров’я;
 • рішення суду у випадку, якщо пацієнт/пацієнтка не дає згоди на госпіталізацію.

Умови надання психологічної та психіатричної допомоги

 

З урахуванням особливостей наявного психічного розладу, а також виду послуг, яких потребує людина, такі послуги можуть надаватися різними способами, а саме:

 • із використанням засобів телекомунікації у випадку отримання психологічних послуг, що надаються на первинному рівні медичної допомоги;
 • за місцем перебування пацієнта у випадку отримання:
  • психологічних послуг, що надаються на первинному рівні медичної допомоги;
  • психіатричних послуг, які надаються мобільними мультидисциплінарними командами;
 • амбулаторно у випадку отримання:
  • психологічних послуг, що надаються на первинному рівні медичної допомоги;
  • психологічних послуг, що надаються лікарями-психологами, лікарями-психіатрами, лікарями-психотерапевтами;
 • за місцезнаходженням суб’єкта надання послуги у випадку отримання основних психіатричних послуг, які надаються мобільними мультидисциплінарними командами;
 • стаціонарно у випадку отримання основних психіатричних послуг, які надаються спеціальними закладами з надання психіатричної допомоги.

Алгоритм отримання психологічної допомоги на первинному рівні медичної допомоги

1. Зверніться до сімейного лікаря, лікаря-терапевта або лікаря-педіатра.

2. Надайте згоду на скринінг психічних розладів (діагностику фізичного та психологічного стану) для виявлення розладів психічного здоров’я та пройдіть його.

3. У разі позитивного результату проведеного скринінгу психічних розладів пройдіть оцінку стану Вашого фізичного здоров’я та психічного статусу.

4. За потреби пройдіть лабораторні та інструментальні дослідження.

5. Візьміть участь у складенні плану ведення та лікування Вас як пацієнта.

6. Отримайте базову психологічну допомогу.

7.  За бажанням підтримуйте дистанційно зв’язок із лікарем, навіть під час надання Вам спеціалізованої медичної допомоги лікарем-психологом, лікарем-психіатром, лікарем-психотерапевтом, лікарем-психофізіологом, лікарем-наркологом, лікарем-неврологом.

Психологічна підтримка може також надаватися членам родини та/або законним представникам, та/або особам, які здійснюють догляд. Окрім іншого, їх можуть навчити техніці самодопомоги.

Алгоритм отримання медичних послуг із психологічної та психіатричної допомоги амбулаторно

Амбулаторно психологічну та психіатричну допомогу можна отримати від лікаря-психолога та лікаря-психіатра відповідно, або від лікаря психотерапевта. Із цією метою необхідно:

1. Звернутися:

або до сімейного лікаря, лікаря-терапевта чи лікаря-педіатра за направленням до необхідного лікаря (лікаря-психолога лікаря-психіатра чи лікаря-психотерапевта);

або ж безпосередньо до лікаря-психолога, лікаря-психіатра чи лікаря-психотерапевта, що працює в медичному закладі, який має договір із Національною службою здоров’я України за медичним пакетом «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах»

й отримати направлення до вузького фахівця.

2. Пройти діагностику й необхідні лабораторні та інструментальні дослідження з метою встановлення діагнозу й отримання рекомендацій з лікування, за необхідності також шляхом медикаментозного лікування.

3. Пройти лікування.

Алгоритм отримання медичних послуг із психіатричної допомоги, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами

Мобільні мультидисциплінарні команди надають психіатричну допомогу в разі наявності розладів психіки та поведінки й відсутності гострого перебігу хвороби. За загальним правилом команди орієнтовані на надання допомоги пацієнтам, яких виписали після стаціонарного лікування, для сприяння адаптації до ритму життя в соціумі і запобігання поверненню до стаціонарного лікування.

Щоб скористатися відповідними медичними послугами:

1. Зверніться до сімейного лікаря або до лікаря-психіатра чи лікаря-психіатра дитячого за направленням.

2. Пройдіть огляд у лікаря, який даватиме направлення.

3. Оберіть медичний заклад, який має договір з Національною службою здоров’я України за медичним пакетом «Психіатрична допомога дорослим та дітям, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами».

4. Отримайте направлення.

5. Пройдіть огляд членами мультидисциплінарної команди та отримайте медичну, зокрема й психіатричну та психосоціальну допомогу.

6. Візьміть участь у складенні індивідуального плану лікування та реабілітації Вас як пацієнта.

7. Пройдіть амбулаторні візити, за потреби також медикаментозне лікування до досягнення стійкої ремісії або відновлення чи одужання.

Кількість візитів до пацієнта та/або візитів пацієнта за місцем базування команди планується відповідно до індивідуальних потреб, але не менше ніж 4 візити на місяць, з яких щонайменше половина – за місцем перебування пацієнта.

Мобільними мультидисциплінарними командами також надається психологічна підтримка членам родини, законним представникам пацієнтів та особам, які здійснюють за ними догляд, яких, окрім іншого, вчать технікам самодопомоги, інформують про наявні та ймовірні проблеми з психічним здоров’ям та їх вплив на оточуючих.

Алгоритм отримання медичних послуг із психіатричної допомоги стаціонарно

1. Зверніться за направленням до обраного Вами спеціального закладу з надання психіатричної допомоги до одного з таких лікарів:

 • сімейного лікаря
 • лікуючого лікаря
 • лікаря-терапевта
 • лікаря-педіатра
 • лікаря-психолога
 • лікаря-психотерапевта
 • лікаря-психіатра

На стаціонарне лікування може направити також мобільна мультидисциплінарна команда за результатами надання медичних послуг із психіатричної допомоги.

2. Отримайте направлення до спеціального закладу з надання психіатричної допомоги.

Важливо, щоб заклад мав контракт із Національною службою здоров’я України за пакетом «Психіатрична допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах».

3.  Пройдіть психіатричний огляд з визначенням потреби у госпіталізації.

4.  Візьміть участь у формуванні індивідуального плану Вашого лікування та реабілітації.

5.  Пройдіть лабораторні та інструментальні дослідження (до прикладу, аналізи крові, сечі, ультразвукові дослідження, електроенцефалографія тощо).

6.  Пройдіть психодіагностичні тести в динаміці й консультації з лікарями інших спеціальностей.

7.  Пройдіть лікування та отримайте реабілітаційну допомогу.

8.  Візьміть участь у формуванні та погодьте план лікування, супроводу й реабілітації після завершення стаціонарного етапу лікування.

9.  У разі скерування в спеціалізований заклад скористайтеся можливістю отримання подальшої психіатричної допомоги в амбулаторних умовах та/або за місцем перебування (спеціалістами та фахівцями мобільної мультидисциплінарної команди) та/або у заклад первинного рівня для супроводу і лікування сімейним лікарем.

Зверніть увагу, що звернутися за відповідною допомогою до обраного Вами спеціального закладу з надання психіатричної допомоги можна також самостійно (без направлення).

Якщо Ви вже отримували стаціонарну психіатричну допомогу, але змінили місце проживання, – можна продовжити лікуватися в медичному закладі іншого регіону. Направлення для цього не потрібне.

Права пацієнтів з інвалідністю

 

Міжнародне та українське законодавство гарантує людям з інвалідністю доступ до медичних послуг з надання психологічної та психіатричної допомоги.

Пацієнти з інвалідністю мають право:

 • на отримання послуг якомога ближче до місць безпосереднього проживання;
 • на архітектурну доступність приміщень надавачів послуг та прилеглої території;
 • на комунікацію в доступних форматах (до прикладу, спілкування українською жестовою мовою, засобом письма, простою мовою тощо);
 • на отримання інформації в доступних форматах (наприклад, роздрукованої збільшеним шрифтом чи шрифтом Брайля тощо);
 • на інформування медичним працівником у доступній формі про стан здоров’я, мету проведення запропонованих досліджень і лікувальних заходів, прогноз можливого розвитку ;захворювання, зокрема й наявність ризику для життя і здоров’я;
 • на призначення відповідних лікарських засобів для їх безоплатного придбання чи з оплатою 50 відсотків їх вартості за визначених законодавством умов;
 • на допомогу, якої потребують у зв’язку з інвалідністю;
 • на доступ:
  • до копій документів надавача послуг (зокрема ліцензії, акредитаційного сертифіката за його наявності, свідоцтва про атестацію лабораторії або про сертифікацію лабораторії в разі наявності такої лабораторії)
  • до інформації про: (1) режим роботи, (2) медичних працівників, які працюють в закладі охорони здоров’я; (3) перелік медичних послуг із зазначенням їх вартості

Корисні посилання

 

Контакти служб психологічної підтримки

Як обрати спеціаліста з психічного здоров’я?

Як знайти медзаклад, який надає безоплатну психологічну допомогу

Надавачі медичної допомоги за напрямом «Психологічна та психіатрична допомога»

Всеукраїнська програма ментального здоров’я «Ти як?»

Оскарження неправомірних рішень і дії медичних працівників, закладів та органів охорони здоров’я

Психологічна підтримка в умовах війни від проєкту Dovidka.Info, зокрема:

Організації, які надають психологічну допомогу під час війни.

Список ресурсів, на які можна звернутися за отриманням психологічної допомоги від громадської спілки «Мережа правового розвитку».

Добірка платформ, каналів та контактів для отримання психологічної допомоги дітям і дорослим під час війни від платформи «Громадський простір».

Допомога психолога онлайн українською мовою

Лінія безоплатної психологічної допомоги

📞Телефон: 0 800 100 102 (дзвінки з України безкоштовні)

Графік роботи: щодня з 10:00 до 20:00

Для дзвінків громадян України, які находяться в інших державах:

Австрія +43 800 017 967

Бельгія +32 800 11 728

Болгарія +359 800 46 160

Великобританія +44 808 164 2432

Данія +45 80 82 08 61

Естонія +372 8000 044 624

Ірландія +353 1800 817 519

Іспанія +34 900 861 441

Італія +39 800 939 092

Латвія +371 80 005 945

Литва +370 800 00 414

Німеччина +49 800 000 26 00

Польща +48 800 088 141

Португалія +351 800 780 756

Румунія +40 800 400 597

Словаччина +421 800 182 399

Угорщина +368 098 1580

Франція +33 805 080 466

Чехія +420 800 012 058

Швеція +46 20 160 46 46

З локальних операторів зв’язку дзвінки безкоштовні.

Адміністратор гарячої лінії прийме Ваш запит, визначить зручний формат і час та скерує до вільного психолога. Вам запропонують аудіо чи відео-сесії тривалістю до 50 хвилин.

У кризових зверненнях фахівці нададуть екстрену консультацію або направлять до інших спеціалістів.

Центри тимчасового проживання для людей з інвалідністю

Вінницька область

Громадська організація «Асоціація захисту прав та допомоги людям з інвалідністю «Відкриті серця»

📍 Адреси:

 • провулок Київський, 6-А, с. Дорожне, Стрижавська територіальна громада
 • філія 1 – вул. Пирогова,3, с. Гнатків, Томашпільська територіальна громада, Тульчинський район
 • філія 2 – вул. Космонавтів, 3, смт Вапнярка, Тульчинський район

Веб сайт організації «Відкриті серця»

Дніпропетровська область

Громадська організація «Центр соціальної адаптації людей з інвалідністю «Океан добра»

📍 Адреса: вул. Щербаня, 4, м. Дніпро

Сторінка організації «Океан добра» у Фейсбуці

Підприємство об’єднання громадян «Дніпровське учбово-виробниче підприємство Українського товариства сліпих» м. Дніпро

📍 Адреса: вул. Івана Пулюя, буд. 37 ,м. Дніпро

Веб сайт Підприємства

Львівська область

Підприємство «Західний реабілітаційно-спортивний центр» Національного комітету спорту інвалідів України»

📍 Адреса: вул. Рівних прав та можливостей ,1, с. Яворів,Турківський район

Веб сайт Підприємства

Сторінка Підприємства у Фейсбуці

Житло та прихисток

 • Прихисток – сервіс, в якому можна знайти чи надати житло
 • SafeHomeUA – пошук вільних готелів та людей, які діляться своїм житлом
 • MapaHelp – сервіс, в якому можна знайти точки для біженців чи прихистку
 • Центр Спільних Дій – гугл-форма, волонтери знайдуть прихисток
 • Прихисти Українців – телеграм-бот для надання або отримання притулку
 • Ecovillage Network Ukraine – екопоселення в Україні та за кордоном
 • Shelter for UA – сервіс має на меті поєднувати людей у потребі житла через війну в України з тими, хто готовий його надати.
 • Допомагай! – координаційна ініціатива (пошук житла, гуманітарна підтримка, евакуація). Окремо пошук житла – shelter.dopomagai.org.
 • Мапа самодопомоги (прихистки, контакти та центри гостинності)
 • Unitedforukraine – На сайті можна отримати кваліфіковану правову допомогу, знайти житло, інформацію про центри та ресурси підтримки біженців, а також списки екстрених контактів.
 • Help.UA – телеграм канал допомоги: житло, транспорт, допомога за кордоном
 • Допомога на Закарпатті – житло та інша допомога тим, хто іде на Закарпаття чи закордон
 • Платформа Doba.ua – пропозиції подобової оренди житла від перевірених власників
 • Rieltor.ua об’єднується з командою ЛУН, щоб полегшити пошук та оренду житла в умовах війни. Тепер на сайті rieltor.ua можна переглянути список та рейтинг рієлторів, які працюють під час війни. Також є можливість безкоштовно опублікувати оголошення про здачу оселі в будь-якій кількості
 • 🇺🇦Громадська Організація ПлАТОн. Реабілітаційний центр для жінок та дітей, які вимушено залишили свої домівки і не знають куди їм їхати. 0930000660, посилання на групу на Фейсбук.
 • Інтерактивна карта з вільними місця в розрізі областей від Контакт-центру з питань розміщення тимчасово евакуйованих у рамках проєкту «Там, де Вас чекають».
 • Пошук безкоштовного житла на платформі «Допомагай» або за телефоном гарячої лінії 0 800 332 238.

Контакт-центри по областях, котрі допоможуть Вам знайти безкоштовне житло. 

 • Волинська область 0666570915 
 • Вінницька область 0674352442 
 • Житомирська область 0674992916 
 • Закарпатська область 0962843368 
 • Івано-Франківська область 0683767762 (місць немає)
 • Кіровоградська область0961607534 
 • Львівська область 0505554461 
 • Одеська область 0800333136 
 • Рівненська область 0985058325 
 • Тернопільська область 0631803883 
 • Хмельницька область 0931702560 
 • Черкаська область 0686218029 
 • Чернівецька область 0800335047
 • Київська область 0443630734 (немає місць)
 • Дніпропетровська область 0995007117, 0975007117, 0891203304 
 • Запорізька область 0800332238 (тільки тимчасовий прихисток)
 • Сумська область 0542663377 
 • Харківська область 0970815296 (немає місць)

Куди та як звертатися за субсидією на оплату житлово-комунальних послуг

Порядок надання населенню субсидій від платформи правових консультацій WikiLegalAid.

Куди та як звертатися за компенсацією за зруйноване чи пошкоджене майно

Інформація про компенсацію за пошкоджене чи зруйноване майно внаслідок війни від платформи правових консультацій WikiLegalAid.

Повідомте на порталі Дія про пошкодження або знищення своєї нерухомості внаслідок військової агресії Російської Федерації.

ЯК ПОДАТИ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОШКОДЖЕНЕ ТА ЗНИЩЕНЕ НЕРУХОМЕ МАЙНО ВНАСЛІДОК ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РФ - інфографіка

Компенсація для відновлення нерухомого майна, пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «єВідновлення»

Якщо Ваше нерухоме майно було пошкоджене в результаті війни і Ви плануєте його відремонтувати чи вже самотужки його відремонтували, Ви можете розраховувати на отримання компенсації за програмою єВідновлення.

Залежно від розміру вартості ремонту він поділяється на два види:

 • ремонт категорії А – якщо сума компенсації не перевищує 200 тис. гривень
 • ремонт категорії Б – якщо сума компенсації перевищує 200 тис. гривень

Серед об’єктів нерухомого майна, на відновлення яких можна отримати компенсацію:

 • одноквартирні будинки, у тому числі відокремлені житлові будинки садибного типу, зблоковані будинки з окремими квартирами, що мають свій власний вхід із вулиці, котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності, будинки садибного типу, дачні та садові
 • квартири (житлові приміщення) у багатоквартирному будинку (в разі, коли місця загального користування не пошкоджені, або в разі, коли такі місця загального користування були пошкоджені, але в подальшому були відремонтовані)

Компенсація надається або на проведення ремонту, або за виконаний ремонт.

У разі проведення ремонту йдеться про придбання будівельної продукції з метою виконання поточного чи капітального ремонту самостійно або шляхом замовлення виконання відповідних робіт та послуг на об’єкті нерухомого майна.

У разі, якщо ремонт виконано, компенсація надається за придбання будівельної продукції та виконання поточного чи капітального ремонту на об’єкті нерухомого майна за Ваші власні кошти, коли на дату подання заявки ремонтні роботи були повністю чи частково проведені.

Передбачена можливість подання двох заяв: 1) заяви про надання компенсації за виконаний ремонт щодо завершеної частини ремонтних робіт; 2) заяви про компенсацію для проведення ремонту щодо тієї частини ремонтних робіт, яка не була проведена на дату подання заяви.

Важливо! Будівельна продукція, придбана за рахунок компенсації для проведення ремонту, повинна бути використана виключно для проведення ремонтних робіт на пошкодженому об’єкті та не може бути продана, подарована або відчужена в іншій спосіб.

Рахунки, для зарахування компенсації

Компенсація за виконаний ремонт перераховується на поточний рахунок, відкритий у будь-якому банку.

Компенсація на проведення ремонту надається через АТ «Ощадбанк» на спеціальний рахунок. Спеціальним рахунком є поточний рахунок зі спеціальним режимом використання для зарахування компенсації.

Забороняються такі операції зі спеціальним рахунком:

 • перерахування коштів зі спеціального рахунка на інші рахунки, крім рахунків суб’єктів господарювання, які задіяні в реалізації електронної публічної послуги «єВідновлення»
 • поповнення спеціального рахунка
 • зняття готівки зі спеціального рахунка

Спеціальний рахунок закривається банком (зокрема й без заяви отримувача компенсації) через 12 місяців із дня зарахування компенсації у разі проведення ремонту категорії А та 18 місяців з дня зарахування компенсації – у разі проведення ремонту категорії Б або через 12 місяців з дати відкриття спеціального рахунка в разі, коли на рахунок не зараховувалася компенсація.

Закриття спеціального рахунка може здійснюватися й за ініціативою отримувача компенсації.

Умови надання компенсації

Для звернення за компенсацією потрібно враховувати такі умови:

 • об’єкт нерухомого майна може бути відновлено шляхом поточного чи капітального ремонту
 • об’єкт нерухомого майна пошкоджений після 24 лютого 2022 року
 • об’єкт нерухомого майна не розташований на територіях, на яких бойові дії не завершені на дату подання заяви або на територіях на яких на дату подання заяви не завершено тимчасову окупацію
 • відомості про право власності на пошкоджений об’єкт внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
 • Ви не отримували грошову чи матеріальну допомогу для проведення ремонтних робіт від громадських чи міжнародних організацій, зокрема благодійних, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (у випадку з компенсацією за виконаний ремонт)

Отримувачі компенсації

Компенсація виплачується таким категоріям осіб:

 • повнолітньому власнику (співвласнику) нерухомого майна
 • законному представнику недієздатного / обмежено дієздатного / неповнолітнього власника нерухомого майна
 • одному з повнолітніх дієздатних співвласників (за наявності) нерухомого майна у випадку з недієздатним / обмежено дієздатним / неповнолітнім співвласником нерухомого майна. За цих умов необхідна відповідна згода законного представника такої особи

Вам буде надано компенсацію першочергово, якщо Ви належите до однієї з перелічених нижче категорій осіб:

 • учасник бойових дій, особа з інвалідністю внаслідок війни, сім’я загиблого (померлого) ветерана війни, сім’я загиблого (померлого) Захисника і Захисниці України
 • особа, призвана на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період та якій не надано статус учасника бойових дій
 • особа з інвалідністю I або II групи
 • багатодітна сім’я
 • батьки-вихователі дитячого будинку сімейного типу
 • прийомні батьки
 • патронатний вихователь
 • особа з числа дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування
 • опікун/піклувальник

Водночас отримувачами компенсації не можуть бути:

 • особи, до яких застосовано санкції відповідно до Закону України «Про санкції»
 • особи, які мають судимість за вчинення кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки України
 • спадкоємці осіб, до яких застосовано санкції відповідно до Закону України «Про санкції» та які мають судимість за вчинення кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки України, у разі, коли належний спадкодавцю об’єкт нерухомого майна був пошкоджений за життя такого спадкодавця

У разі коли пошкоджений об’єкт нерухомого майна перебуває у спільній власності, наявність пріоритетного права на отримання компенсації та відсутність обмежень визначається щодо співвласника, який подав заяву.

У разі коли заява подається законним представником, наявність пріоритетного права на отримання компенсації та відсутність обмежень визначається щодо власника об’єкта нерухомого майна.

Алгоритм вирішення питання про надання компенсації:

 1. Уповноважений орган утворює комісію з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України (далі – комісія)
 2. Комісія в кожному конкретному випадку здійснює розрахунок компенсації для проведення ремонту:
  • перевіряє наявність в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна інформаційних повідомлень про пошкоджене та знищене нерухоме майно
  • визначає обсяг пошкоджень об’єкта нерухомого майна
  • проводить у присутності власника/одного зі співвласників або їх представника огляд пошкодженого об’єкта з метою встановлення факту виконання ремонтних робіт та за результатами складається акт, в якому фіксуються перелік та обсяг виконаних будівельних робіт
  • здійснює фотофіксацію пошкоджень об’єкта нерухомого майна, якщо результати фотофіксації не додано до акта комісійного обстеження
  • заповнює чек-лист, який після підписання членом комісії вноситься в електронному вигляді в Реєстр пошкодженого та знищеного майна
   Важливо! Компенсація для проведення ремонту надається виключно для виконання ремонтних робіт, які не були проведені на дату складення чек-листа, крім випадків проведення протиаварійних робіт чи невідкладних консерваційних робіт.
 3. За наявності заперечень до комісії заявник через адміністратора центру надання адміністративних послуг, посадову особу органу соціального захисту населення або нотаріуса подає відповідні заперечення в паперовій формі протягом п’яти робочих днів із дати проведення обстеження, якщо таке обстеження було проведено після подання заяви (якщо обстеження було проведено до дати подання заяви, – протягом п’яти робочих днів після подання заяви).
 4. Комісія проводить перевірку інформації, наданої в заяві та доданих до неї документах.
 5. Комісія приймає рішення про надання/відмову в наданні компенсації та передає це рішення на розгляд уповноваженого органу не пізніше п’яти робочих днів із дати прийняття такого рішення.
 6. У разі незгоди з рішенням комісії заявник через адміністратора центру надання адміністративних послуг, посадову особу органу соціального захисту населення або нотаріуса подає (за бажання) у паперовій формі заперечення до уповноваженого органу протягом п’яти робочих днів з дати отримання повідомлення про прийняття рішення комісією.
  Важливо! За зверненням заявника строк подання заперечень чи скарг може бути продовжений ще на п’ять робочих днів.
 7. Протягом п’яти днів від завершення строку для подання заперечень на рішення комісії уповноважений орган розглядає прийняте комісією рішення разом із запереченнями заявника (якщо такі були подані) та приймає одне з таких рішень:
 8. Рішення уповноваженого органу вноситься до Реєстру пошкодженого та знищеного майна протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.
 9. Компенсація зараховується на відповідний рахунок отримувача.
  Протягом 12 місяців з дня отримання компенсації для проведення ремонту категорії А або 18 місяців у разі проведення ремонту категорії Б компенсація повинна бути використана на ремонтні роботи, визначені у чек-листі. У протилежному випадку кошти повинні бути повернуті.
 10. Отримувачем компенсації протягом 15 робочих днів після завершення ремонтних робіт, визначених у чек-листі, подається або в мобільному додатку Порталу Дія (Дія), або в паперовій формі через адміністратора центру надання адміністративних послуг, посадову особу органу соціального захисту населення або нотаріуса повідомлення про завершення ремонтних робіт разом з фотофіксацією завершених ремонтних робіт (якщо компенсацію отримано для проведення ремонту).

У разі проведення ремонту категорії Б отримувач компенсації зобов’язаний після придбання будівельної продукції та оплати ремонтних робіт за рахунок першого платежу компенсації для проведення ремонту, виплаченої на спеціальний рахунок першим платежем, додатково подати повідомлення про завершення проміжного етапу ремонтних робіт разом з фотофіксацією проведених ремонтних робіт та придбаної будівельної продукції не пізніше 15 робочих днів у зазначений вище спосіб.

Порядок онлайн-звернення за компенсацією

Щоб отримати компенсацію Вам потрібно:

 1. установити мобільний додаток Порталу Дія (Дія) на електронному носії та пройти електронну ідентифікацію й автентифікацію
 2. подати інформаційне повідомлення в разі, коли воно не було подано раніше, або обрати одне з інформаційних повідомлень у разі, коли раніше їх було подано кілька
 3. переконатися, що пошкоджений об’єкт внесений до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або в разі відсутності такого запису провести його реєстрацію
 4. у разі подання заяви для отримання компенсації для проведення ремонтних робіт – відкрити спеціальний рахунок та перевірити його номер (за стандартом IBAN) для виплати компенсації, інформація щодо якого передана банком та який наявний у мобільному додатку Порталу Дія (Дія)
 5. обрати в мобільному додатку Порталу Дія (Дія) електронну публічну послугу «єВідновлення»
 6. сформувати засобами Порталу Дія (Дія), зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), заяву, яка повинна містити такі дані:
  • прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)
  • дату народження
  • контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти)
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків
  • у разі подання заяви для отримання компенсації для проведення ремонтних робіт – номер спеціального рахунка (за стандартом IBAN) отримувача компенсації для виплати компенсації, інформація щодо якого передана банком та який відображається у мобільному додатку Порталу Дія (Дія)
  • у разі подання заяви для отримання компенсації за виконаний ремонт – номер поточного рахунка (за стандартом IBAN) отримувача компенсації для виплати відшкодування
  • місцезнаходження одного пошкодженого об’єкта з інформаційного повідомлення
  • відомості про наявність пріоритетного права на отримання компенсації
  • відомості про проведення ремонтних робіт на пошкодженому об’єкті нерухомого майна
  • У разі подання заяви законним представником зазначаються дані про законного представника та власника об’єкта нерухомого майна.
 7. надати згоду співвласників об’єкта нерухомого майна на отримання компенсації заявником (у разі спільної власності на об’єкт нерухомого майна), що надається за вибором заявника:
  • в електронній формі – засобами Порталу Дія (Дія), зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія)
  • у паперовій формі, нотаріально посвідченій, – комісії
 8. вказати про відсутність обмежень
 9. згенерувати засобами Порталу Дія (Дія) витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України
 10. отримати засобами Порталу Дія (Дія), зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), автоматичні повідомлення про реєстрацію поданої заяви та про початок її розгляду
 11. у разі отримання засобами Порталу Дія (Дія), зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія, відповідних повідомлень від комісії забезпечити подання запитуваної інформації
 12. отримати засобами Порталу Дія (Дія), зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), повідомлення про прийняте комісією рішення та розмір компенсації

Порядок офлайн-звернення за компенсацією

Щоб отримати компенсацію Вам потрібно:

 1. подати заяву, повідомлення про завершення ремонтних робіт, інші документи в паперовій формі шляхом звернення:
  • або до адміністратора центру надання адміністративних послуг
  • або до посадової особи органу соціального захисту населення
  • або до нотаріуса
 2. отримати примірник зареєстрованої заяви із зазначенням реєстраційного номера заяви та цифрового коду
 3. очікувати до 30 календарних днів із дня подання заяви до комісії та до внесення в Реєстр пошкодженого та знищеного майна рішення про надання/відмову в наданні компенсації.
  Важливо! У разі, коли заява була подана до дати утворення комісії, обчислення строку розгляду заяви починається від дати утворення комісії уповноваженим органом.
 4. отримати повідомлення в письмовій формі.
  Важливо! У разі звернення законного представника недієздатного / обмежено дієздатного / неповнолітнього власника нерухомого майна заява подається виключно в паперовій формі.

Особливості виплати компенсації

Виплата компенсації за проведений ремонт здійснюється одним платежем після затвердження рішення комісії про надання компенсації уповноваженим органом.

Виплата компенсації для проведення ремонту категорії А здійснюється одним платежем після затвердження рішення комісії про надання компенсації уповноваженим органом

Виплата компенсації для проведення ремонту категорії Б здійснюється двома платежами:

 • 70 % суми компенсації для проведення ремонту виплачується після затвердження рішення комісії про надання компенсації уповноваженим органом
 • залишок в обсязі 30 % суми компенсації для проведення ремонту виплачується після подання повідомлення про завершення проміжного етапу ремонтних робіт та висновку комісії про виплату залишку коштів за результатами проміжної верифікації

Законодавство України, яке стосується компенсації для відновлення нерухомого майна:

Порядок надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «єВідновлення», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 р. № 381

Порядок подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2022 р. № 380

Неурядові організація, які можуть надавати допомогу щодо відновлення пошкодженого майна

➡️ Громадська організація “Добробрат” (детальніше за посиланням).
Ця організація допомагає постраждалим українцям, зокрема, надає допомогу у відновленні житла. Пріоритет надається швидкому первинному відновленню: ремонт покрівлі, вибитих вікон, поверхневих пошкоджень фасаду, розбір завалів, прибирання прилеглих територій.

➡️ Благодійний фонд “Мій дім — Україна” (детальніше за посиланням).
Організація надає допомогу у відбудові житла. В рамках проєкту “Мій дім” благодійний фонд відбудовує частково зруйновані або пошкоджені внаслідок бойових дій житлові приміщення.

➡️ Благодійний фонд “Repair Together” (детальніше за посиланням)
Фонд допомагає лагодити зруйновані будинки, прибирає та надає адресну гуманітарну допомогу.

➡️ Благодійний фонд “Район #1” (детальніше за посиланням)
До діяльності фонду входить кілька напрямків, які є компонентами відбудови:
👉 оцінка збитків
👉 розробка архітектурних проєктів реконструкції об’єктів та їх подальша реалізація
👉 прибирання на зруйнованих об’єктах, як етап підготовки до роботи з ними
герметизація зруйнованих об’єктів, щоб запобігати подальшому руйнуванню через погодні умови до моменту відбудови державою.оцінка збитків
розробка архітектурних проєктів реконструкції об’єктів та їх подальша реалізація
👉 прибирання на зруйнованих об’єктах, як етап підготовки до роботи з ними
герметизація зруйнованих об’єктів, щоб запобігати подальшому руйнуванню через погодні умови до моменту відбудови державою.

Куди та як звертатися за компенсацією витрат за тимчасове розміщення

Якщо Ви безоплатно розмістили у своєму житлі одного чи кількох переселенців, Ви маєте право на отримання компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб.

Порядок отримання виплат компенсації за розміщення переселенців від платформи правових консультацій WikiLegalAid.

З 1 жовтня 2022 року збільшується компенсація витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб.

Контакти

Вінницька область

Інформація про наявність вільного житла в м. Вінниці для внутрішньо переміщених осіб

📞 Телефон: 0 800 601 560 (Цілодобова варта)

Волинська область

«Гаряча лінія» при Волинській обласній військовій адміністрації для вимушено евакуйованих осіб щодо поселення

📞 Телефони: 066 657 09 15, 0332 778 211

Організація житла та допомоги переселенцям

📞 Телефони: 0332 778 211, 0332 284 185
📍 Адреса: проспект Волі, 4а, м. Луцьк

Корисні посилання

Посібник «Законодавче забезпечення житлових прав внутрішньо переміщених осіб та практичні інструменти їх реалізації в Україні»

АСИСТЕНТ УЧНЯ (ДИТИНИ) З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Учасником освітнього процесу, окрім іншого, є асистент учня (дитини). Він забезпечує соціальні потреби учня з особливими освітніми потребами. Асистентом дитини може бути:

 • або соціальний робітник
 • або один із батьків (інший законний представник)
 • або уповноважена батьками особа

Якщо функції асистента учня (дитини) виконує соціальний робітник, йдеться про надання базової соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання.

Звертаємо увагу! За твердженням Міністерства освіти і науки України асистентом учня (дитини), насамперед, має бути соціальний робітник, який надає базову соціальну послугу супроводу під час інклюзивного навчання.

Зміст послуг, що надаються асистентом учня (дитини), та її обсяг для кожного отримувача соціальної послуги визначаються індивідуально залежно від результатів оцінювання індивідуальних потреб. Водночас за загальним правилом такими послугами є:

 • допомога в самообслуговуванні
 • допомога у спілкуванні та взаємодії з оточенням, зокрема, з іншими дітьми, педагогами й людьми
 • організація харчування та допомога у прийнятті їжі
 • організація пересування та допомога під час пересування
 • спостереження за станом здоров’я, допомога в проведенні необхідних процедур
 • допомога під час занять у гуртках, секціях, клубах, культурно-освітніх, спортивно-оздоровчих, науково-пошукових об’єднаннях на базі закладів освіти
 • допомога під час ігрової діяльності для дітей дошкільного віку, інших видів діяльності під час освітнього процесу
 • допомога під час здійснення рухової активності
 • організація денного відпочинку (сну) у закладах дошкільної освіти

Послуги асистента учня (дитини) для батьків або інших законних представників дитини є безоплатними. Водночас вартість соціальної послуги, що надається за рахунок коштів місцевих бюджетів, формується з урахуванням фінансових можливостей відповідних місцевих бюджетів.

Алгоритм дій для організації отримання дитиною соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання за рахунок бюджетних коштів

1. Подання одним із батьків чи іншим законним представником дитини до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради за місцем проживання заяви в паперовій або електронній (із накладенням електронного підпису заявника) формі.

До заяви необхідно додати копію висновку Інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, в якому зазначено про потребу дитини в супроводі під час інклюзивного навчання (в асистенті учня (дитини).

Інформація про інклюзивно-ресурсні центри в Україні.

Також до заяви доцільно додати такі документи:

 • оригінал та копію свідоцтва про народження дитини
 • оригінал та копію свідоцтва про шлюб (за умови, якщо у місті зареєстрований один із батьків)
 • копію медичного висновку про дитину з інвалідністю
 • копію довідки про захворювання дитини, виданої лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу
 • оригінал та копію паспорта матері / батька
 • оригінал та копію реєстраційного номера облікової картки платника податків матері / батька.

2. Прийняття структурним підрозділом з питань соціального захисту населення рішення про забезпечення дитини соціальною послугою супроводу під час інклюзивного навчання за рахунок бюджетних коштів.

3. Проходження дитиною оцінювання індивідуальних потреб протягом 5 робочих днів з дня отримання зазначеного рішення надавачем соціальної послуги.

Індивідуальні потреби дитини оцінюються фахівцем із соціальної роботи / соціальним працівником / соціальним менеджером надавача соціальної послуги із залученням дитини та одного з батьків (іншого законного представника) дитини, педагогічних працівників, а також фахівців інклюзивно-ресурсного центру, залучених до команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами.

Важливо! Через 30 днів з дати надання соціальної послуги за ініціативою надавача соціальної послуги, дитини, одного з батьків (іншого законного представника) дитини, керівника закладу освіти або уповноваженої ним особи (зокрема, асистент вчителя) може проводитися повторне оцінювання індивідуальних потреб дитини з метою коригування індивідуального плану. Надалі повторне оцінювання індивідуальних потреб дитини здійснюється фахівцем із соціальної роботи / соціальним працівником / соціальним менеджером надавача соціальної послуги у разі потреби один раз на півроку.

4. У п’ятиденний строк із дня оцінювання індивідуальних потреб дитини складається індивідуальний план. Він переглядається через 30 днів з дати надання соціальної послуги, надалі – за потреби, але не рідше ніж один раз на півроку.

5. Укладення договору про надання соціальної послуги між одним із батьків (іншим законним представником) дитини та надавачем послуги асистента учня (дитини) в письмовій формі. Кожна зі сторін отримує один примірник договору.

Важливо! Рішення про надання / відмову в наданні соціальної послуги надавачем соціальних послуг недержавного сектору приймає відповідний надавач. Відмова у наданні соціальної послуги супроводжується письмовим повідомленням батьків або інших законних представників дитини із зазначенням причин відмови.

Алгоритм допуску асистента учня (дитини) до виконання обов’язків

1. Подання письмової заяви у довільній формі одного із батьків (іншого законного представника) дитини щодо допуску асистента учня (дитини) до участі в освітньому процесі разом із висновком інклюзивно-ресурсного центру.

2. Проходження спеціальної підготовки, що підтверджується відповідним документом, виданим суб’єктом надання освітніх послуг із підвищення кваліфікації. Тривалість підготовки становить не менше 15 годин.

Важливо! Якщо батьки бажають самостійно здійснювати супровід своєї дитини в освітньому процесі та виконувати функції асистента учня (дитини), вони можуть пройти відповідну підготовку в центрі соціальних служб або у іншого суб’єкта надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації та отримати сертифікат, що підтверджує проходження відповідного навчання. Зокрема, батьки можуть звернутися до обласного Інституту післядипломної педагогічної освіти для проходження відповідної підготовки.

Також умовою, за якою один із батьків дитини може стати асистентом учня (дитини), є його працевлаштування соціальним робітником у надавача комунального сектору (наприклад у центрі надання соціальних послуг чи центрі соціальних служб) або реєстрація ФОП чи здійснення трудової діяльності соціальним робітником у надавача недержавного сектору (в рамках реалізації механізму соціального замовлення).

3. Підписання договору між закладом освіти та асистентом учня (дитини) за погодженням батьків.

4. Проходження асистентом учня (дитини) профілактичного медичного огляду.

5. Прийняття керівником закладу освіти наказу про допуск асистента учня (дитини) до освітнього процесу.

6. Надання дитині послуг асистентом дитини. Строки надання послуги залежать від індивідуальних потреб дитини та узгоджуються з її батьками (законними представниками).

Обов’язковими вимогами до асистента дитини є (1) дотримання правил внутрішнього розпорядку закладу освіти та (2) неприпустимість втручання в освітній процес і виконання функцій педагогічних працівників (до прикладу, надання освітніх послуг в закладі освіти, надання рекомендацій педагогічним працівникам щодо організації освітнього процесу тощо).

Асистенту учня (дитини) заборонено впливати на освітній процес і надавати освітні послуги, а також давати рекомендації педагогам.

Насамкінець, законодавство вимагає від батьків (інших законних представників дитини):

 • попереджати не менше ніж за три робочих дні заклад освіти про відмову бути асистентом учня (дитини) або зміну уповноваженої ним особи
 • інформувати про розірвання договору про надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання між надавачем соціальних послуг та одним з батьків (іншим законним представником) отримувача соціальної послуги
 • своєчасно інформувати про невідвідування дитиною закладу освіти, зміну режиму дня дитини

Корисні посилання:

Лист Міністерства освіти і науки України від 19 серпня 2022 р. № 1/9540-22 «Щодо асистента учня (дитини) в закладах освіти»

Лист Міністерства освіти і науки України від 31 серпня 2023 р. № 1/13094-23 «Про організацію освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами у 2023/2024 навчальному році»

Законодавство України:

Закон України «Про соціальні послуги»

Закон України «Про дошкільну освіту»

Закон України «Про повну загальну середню освіту»

Закон України «Про позашкільну освіту»

Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 545

Порядок організації інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 р. № 530

Типове положення про республіканський Автономної Республіки Крим, обласний, Київський та Севастопольський міський центр соціальних служб, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 р. № 479

Порядок організації надання соціальних послуг, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 р. № 587

Типовий договір про надання соціальних послуг, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 23 грудня 2020 р. № 847

Умови допуску асистента учня (дитини) до освітнього процесу для виконання його функцій та вимоги до нього, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України 17 листопада 2021 р. № 1236

Державний стандарт соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 23 грудня 2021 р. № 718

Типова програма спеціальної підготовки асистента учня (дитини), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 08 червня 2023 р. № 708

Як і де отримати освіту переселенцям

Актуальна інформація щодо науки і освіти внутрішньо переміщених осіб від Закарпатської військової адміністрації. Серед іншого Ви знайдете відповіді на такі запитання:

 • Які документи необхідно подати для зарахування дитини з особливими освітніми потребами до інклюзивної групи, якщо вона тимчасово переїхала з окупованої території?
 • Як можна відновити висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини в разі втрати під час переїзду?
 • Де можуть відвідати психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові заняття діти з особливими освітніми потребами дошкільного віку?
 • Чи буде створено спеціальні умови для учасників з особливими освітніми потребами під час Національного мультипредметного тесту?
 • Які є пільги для навчання?
 • Які документи підтверджують право на пільги для навчання?
 • Хто має першочергове право використовувати пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти?
 • Хто має право на отримання соціальних стипендій під час навчання у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти?
 • Які заклади вищої освіти тимчасово переміщені?

Інформацією про вступ до інклюзивного класу чи групи від Міністерства освіти і науки України.

Якщо у Вас є запитання щодо прав та обов’язків батьків дітей з особливими освітніми потребами, стосовно обрання для своєї дитини закладу освіти, освітньої програми, соціальних послуг тощо, ознайомтеся з відповідною інформацією на Ресурсі «Україна. ІНКЛЮЗІЯ. Система автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів».

Ресурс «Україна. Інклюзія» містить інформацію про права та обов’язки батьків дітей з особливими освітніми потребами щодо:

 • обрання для своєї дитини закладу освіти;
 • обрання освітньої програми;
 • соціальних послуг, тощо.

Посібник про те, куди звертатися батькам дітей з інвалідністю, які залишили свою домівку. У ньому йдеться про:

 • кризову підтримку під час війни;
 • освіту;
 • медичні та соціальні послуги, які можна отримати дітям з інвалідністю.

Документ підготував Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) разом із Львівським центром реабілітації «Джерело».

Законодавство України

 1. Закон України «Про освіту»
 2. Закон України «Про дошкільну освіту»
 3. Закон України «Про повну загальну середню освіту»
 4. Закон України «Про професійну (професійно-технічну) освіту»
 5. Закон України «Про фахову передвищу освіту»
 6. Закон України «Про вищу освіту»
 7. Закон України «Про позашкільну освіту»

Перелік постанов Кабінету Міністрів України, наказів та листі Міністерства освіти і науки України з питань інклюзивної освіти

Корисні посилання

Ресурс «Україна. ІНКЛЮЗІЯ. Система автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів»