Перейти до вмісту
Головна Сторінка » Новини » Про порядок встановлення малолітнім дітям діагнозу психічних розладів

Про порядок встановлення малолітнім дітям діагнозу психічних розладів

Із кожним днем актуалізується питання встановлення інвалідності загалом та діагнозу психічних розладів зокрема.

Що стосується відповідного діагнозу варто зазначити таке.

Відповідно до частини третьої статті 7 Закону України «Про психіатричну допомогу» забороняється визначати стан психічного здоров’я особи та встановлювати діагноз психічних розладів без психіатричного огляду особи, крім випадків проведення судово-психіатричної експертизи посмертно.

Згідно з частиною другою статті 11 зазначеного Закону особі віком до 14 років (малолітній особі) психіатричний огляд проводиться лікарем-психіатром на прохання або за письмовою згодою її батьків чи іншого законного представника. У разі незгоди одного з батьків або за відсутності батьків психіатричний огляд особи віком до 14 років (малолітньої особи) проводиться за рішенням (згодою) органу опіки та піклування.

Своєю чергою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 15 вересня 2016 р. № 970 затверджено форму первинної облікової документації № 003-11/о «Усвідомлена згода батьків чи іншого законного представника на проведення психіатричного огляду особи віком до 14 років (малолітньої особи)» та інструкцію щодо її заповнення.

Відповідно до зазначеної інструкції форма № 003-11/о заповнюється батьками дитини чи іншим законним представником, які звернулись до закладу охорони здоров’я та дають згоду на проведення психіатричного огляду особи віком до 14 років (малолітньої особи). Це здійснюється у присутності лікаря цього закладу охорони здоров’я. Батьки дитини чи інший законний представник власноруч зазначають свої прізвища, ім’я, по батькові та прізвище, ім’я, по батькові дитини; лікар доводить інформацію щодо плану діагностики, надає в доступній формі інформацію про права пацієнта та обов’язки лікаря. Згода на проведення психіатричного огляду особи віком до 14 років (малолітньої особи) засвідчується підписами лікаря та батьками дитини чи іншим законним представником із зазначенням дати (число, місяць, рік).

********

Ця ініціатива стала можливою завдяки щедрій підтримці американського народу за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку згідно з угодою про співпрацю з Partnerships Plus під номером 7200AA18CA00032, яка фінансується з 28 вересня 2018 року, та реалізується Інститутом досліджень і навчання JSI у відповідності до угоди під номером PP-EI-001 з Momentum Wheels for Humanity. Зміст є відповідальністю Національної Асамблеї людей з інвалідністю України і не обов’язково відображає погляди USAID або уряду Сполучених Штатів.