Перейти до вмісту
Головна Сторінка » Новини » Про Порядок оголошення осіб померлими чи безвісно відсутніми

Про Порядок оголошення осіб померлими чи безвісно відсутніми

Якщо з людиною втрачено зв’язок і протягом тривалого часу не вдається встановити її місцезнаходження, за рішенням суду її можна визнати безвісно відсутньою чи померлою. Це необхідно для врегулювання майнових питань та захисту осіб, яких мала би утримувати зникла особа.

Фізична особа може бути визнана судом безвісно відсутньою, якщо протягом 1 року в місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування.

У разі неможливості встановити день одержання останніх відомостей про місце перебування особи початком її безвісної відсутності вважається:

 • перше число місяця, що йде за тим, у якому були одержані такі відомості;
 • в разі неможливості встановити цей місяць – перше січня наступного року.

Правові наслідки оголошення особи безвісно відсутньою

На підставі рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою нотаріус за останнім місцем її проживання:

 • описує належне їй майно;
 • встановлює над майном опіку.

Опікун над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою:

 • приймає виконання цивільних обов’язків на її користь;
 • погашає за рахунок її майна борги;
 • управляє цим майном в її інтересах.

За заявою заінтересованої особи опікун над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою надає за рахунок цього майна, утримання особам, яких вони за законом зобов’язані утримувати.

Опіка над майном припиняється у разі скасування рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою.

Фізична особа може бути оголошена судом померлою, якщо:

 • у місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування протягом 3 років;
 • вона пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підставу припускати її загибель від певного нещасного випадку, – протягом 6 місяців;
 • є можливість вважати фізичну особу загиблою від певного нещасного випадку або інших обставин внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру – протягом 1 місяця після завершення роботи спеціальної комісії, утвореної внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Важливо! Фізична особа, яка пропала безвісти у зв’язку з воєнними діями, збройним конфліктом, може бути оголошена судом померлою після спливу 2 років від дня закінчення воєнних дій. З урахуванням конкретних обставин справи суд може оголосити фізичну особу померлою і до спливу цього строку, але не раніше спливу 6 місяців.

Фізична особа оголошується померлою від дня набрання законної сили рішенням суду про це. Фізична особа, яка пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави припустити її загибель від певного нещасного випадку або у зв’язку з воєнними діями, збройним конфліктом, може бути оголошена померлою від дня її вірогідної смерті.

Правові наслідки оголошення фізичної особи померлою

Правові наслідки оголошення фізичної особи померлою прирівнюються до правових наслідків, які настають у разі смерті.

Спадкоємці фізичної особи, яка оголошена померлою, не мають права відчужувати протягом 5 років нерухоме майно, що перейшло до них у зв’язку з відкриттям спадщини.

Нотаріус, який видав спадкоємцеві свідоцтво про право на спадщину на нерухоме майно, накладає на нього заборону відчуження.

Порядок визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою

Для визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою заінтересована особа має подати до суду відповідну заяву.

Заява про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою подається до суду:

 • за місцем проживання заявника;
 • за останнім відомим місцем проживання (перебування) фізичної особи, місце перебування якої невідоме;
 • за місцезнаходженням її майна.

Зміст заяви

У заяві про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою повинно бути зазначено:

 • для якої мети необхідно заявникові визнати фізичну особу безвісно відсутньою або оголосити її померлою;
 • обставини, що підтверджують безвісну відсутність фізичної особи, або обставини, що загрожували смертю фізичній особі, яка пропала безвісти, або обставини, що дають підставу припускати її загибель від певного нещасного випадку.

Суд розглядає справу за участю:

 • заявника;
 • свідків, зазначених у заяві;
 • осіб, яких сам суд визнає за потрібне допитати.

За результатами розгляду суд ухвалює рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або про оголошення її померлою.

Як діяти коли особа з’явилася

В разі появи фізичної особи, яку було визнано безвісно відсутньою або оголошено померлою необхідно подати до суду:

 • заяву  про появу фізичної особи, яку було визнано безвісно відсутньою або оголошено померлою;
 • відомості про місцеперебування цієї особи.

Суд за місцеперебуванням особи або суд, який ухвалив рішення про визнання особи безвісно відсутньою або оголосив її померлою, призначає справу до слухання за участю цієї особи, заявника та інших заінтересованих осіб і скасовує своє рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою.

Заяву може бути подано особою, яку було визнано безвісно відсутньою або оголошено померлою, або іншою заінтересованою особою.

За інформацією Порядок оголошення осіб померлими чи безвісно відсутніми | Безоплатна правова допомога (legalaid.gov.ua)