Перейти до вмісту
Головна Сторінка » Допомога » Державна підтримка » Пенсія по інвалідності

Пенсія по інвалідності

 • Оновлено

Одним із видів державних виплат, пов’язаних з інвалідністю, є пенсія по інвалідності.

Це вид пенсії призначається в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності.

Особливості призначення й виплати пенсії по інвалідності, зокрема й залежно від категорії її отримувачів, визначені законами України:

 • Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (Закон № 1058-IV)
 • Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб (Закон № 2262-XII)
 • Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (Закон № 796-XII)
 • Про прокуратуру (Закон № 1697-VII)

Особливості призначення пенсії по інвалідності

1. Час настання інвалідності

За загальним правилом пенсія по інвалідності призначається незалежно від того, коли настала інвалідність: у період роботи, до влаштування на роботу чи після припинення роботи.

Однак звертаємо увагу! Пенсії по інвалідності особам, які мають право на пенсію за Законом № 2262-XII, призначаються в разі, якщо інвалідність настала в період проходження ними служби або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби, або якщо інвалідність настала пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювання (травми, поранення, контузії, каліцтва тощо), яке виникло в період проходження військової служби чи під час перебування в полоні або заручником, якщо полонення чи захоплення заручником не було добровільним і особа, яка має право на пенсію за Законом № 2262-XII, перебуваючи в полоні або заручником, не вчинила злочину проти миру і людства. До цієї пенсії, окрім іншого, призначаються надбавки та допомоги.

2. Страховий стаж

Призначення пенсії по інвалідності потребує необхідного страхового стажу.

До страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім наявного страхового стажу, зараховується також на загальних підставах відповідно період із дня встановлення інвалідності до досягнення застрахованою особою віку, передбаченого частиною першою статті 26 Закону № 1058-IV.

Водночас непрацюючі особи з інвалідністю 2 та 3 груп за їх вибором мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком, за наявності відповідного страхового стажу.

Особи, яким установлено інвалідність після досягнення пенсійного віку, мають право на пенсію по інвалідності за наявності страхового стажу не менше 15 років до 31 грудня 2017 року.

Якщо інвалідність настала в період проходження строкової військової служби або внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 р. до 21 лютого 2014 р. за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революції Гідності), у особи, яка звернулася за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 р. до 30 квітня 2014 р., то пенсія по інвалідності призначається особі незалежно від наявності страхового стажу.

Військовослужбовцям та особам, які мають право на призначення пенсії відповідно до Закону № 2262-XII, пенсія по інвалідності призначається незалежно від тривалості служби.

3. Розміри

Пенсія по інвалідності призначається в таких розмірах:

 • особам з інвалідністю I групи – 100 % пенсії за віком
 • особам з інвалідністю II групи – 90 % пенсії за віком
 • особам з інвалідністю III групи – 50 % пенсії за віком

У разі працевлаштування непрацюючої особи з інвалідністю ІI чи ІІI групи (крім випадків, коли особа досягла пенсійного віку), у період роботи пенсія по інвалідності виплачується у розмірі 90 % або 50 % пенсії за віком відповідно.

Пенсії по інвалідності військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за Законом № 2262-XII, призначаються в таких розмірах:

 • –      особам з інвалідністю внаслідок війни I групи – 100 %, II групи – 80 %, III групи – 60 % відповідних сум грошового забезпечення (заробітку)
 • –      іншим особам з інвалідністю I групи – 70 %, II групи – 60 %, III групи – 40 % відповідних сум грошового забезпечення (заробітку)

Водночас розмір пенсій по інвалідності військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за Законом № 2262-XII, не може бути меншим мінімального розміру пенсій по інвалідності для визначених категорій осіб.

Розміри пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не можуть бути нижчими:

 • –      для I групи інвалідності – 6 000 гривень
 • –      для II групи інвалідності – 4 800 гривень
 • –      для III групи інвалідності – 3 700 гривень
 • –      для дітей з інвалідністю – 3 700 гривень

Прокурорам, визнаним особами з інвалідністю I або II групи, призначається пенсія по інвалідності в розмірі 60 % від суми їхньої місячної (чинної) заробітної плати, за наявності стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років.

4. Період призначення

За загальним правилом пенсія по інвалідності призначається на весь строк встановлення інвалідності.

Особам з інвалідністю, які досягли пенсійного віку, пенсії по інвалідності призначаються довічно.

5. Строк призначення

Загалом пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності.

Зазначене також стосується осіб, які проживають/проживали на території, на якій ведуться (велися) бойові дії, та/або на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, та звернулися за призначенням пенсії в період дії воєнного стану в Україні та протягом трьох місяців після його припинення або скасування. Проте є умова – строк звернення за призначенням відповідної пенсії не повинен сплинути станом на 24 лютого 2022 року.

6. Строки виплати

Пенсія виплачується щомісяця, у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія, виключно в грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України незалежно від задекларованого або зареєстрованого місця проживання пенсіонера організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, або через установи банків.

Пенсія може виплачуватися за довіреністю.

У разі зміни групи інвалідності пенсія по інвалідності в новому розмірі виплачується з дня зміни групи інвалідності.

Якщо особі встановлено інвалідність нижчої групи, пенсія виплачується за попередньою групою до кінця місяця, в якому змінено групу інвалідності.

У разі визнання особи, яка пройшла повторний огляд, здоровою пенсія виплачується до кінця місяця, по який встановлено інвалідність.

Для осіб з інвалідністю, яким призначено пенсію по інвалідності, у яких строк припинення виплати такої пенсії припадає на період дії воєнного стану, надзвичайного стану в Україні, у разі неможливості проходження повторного огляду виплата пенсії продовжується до припинення або скасування воєнного стану, надзвичайного стану в Україні та протягом шести місяців після його припинення або скасування (для осіб, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом у період воєнного стану – не менш як на весь строк їх військової служби). Якщо при повторному огляді особі з інвалідністю встановлено іншу групу (підгрупу) інвалідності, розмір пенсії, продовженої відповідно до цього пункту, переглядається з місяця, наступного за місяцем надходження висновку медико-соціальної експертизи до територіального органу Пенсійного фонду.

Водночас звертаємо увагу! У разі визнання пенсіонера за Законом № 2262-XII, який не досяг пенсійного віку, працездатним пенсія виплачується йому до кінця місяця, в якому його визнано працездатним, але не довше ніж до дня, по який встановлено інвалідність.

7. Вибір виду пенсійної виплати

Особа, яка має одночасно право на пенсії за віком, по інвалідності чи у зв’язку з втратою годувальника, має право на призначення їй одного виду пенсійної виплати за її вибором.

Алгоритм призначення (перерахунку) пенсії по інвалідності:

1. Особисте подання заяви та інших документів:

 • або до будь-якого територіального органу Пенсійного фонду України
 • або через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (подаються скановані копії документів)
 • або засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (портал «Дія») (подаються скановані копії документів)

Важливо! Скановані копії документів повинні відповідати оригіналам документів та бути придатними для сприйняття їх змісту (мають містити чітке зображення повного складу тексту документа та його реквізитів).

Звертаємо увагу, що заява про призначення пенсії по інвалідності згідно із Законом № 2262-XII (крім військовослужбовців строкової служби) подається військовослужбовцем, звільненим зі служби, та особою, яка має право на пенсію згідно із Законом № 2262-XII, до органу, що призначає пенсію, через уповноважений орган (структурний підрозділ), який здійснює підготовку документів, необхідних для призначення пенсій за останнім місцем служби.

До заяви про призначання пенсії по інвалідності додаються:

 • документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, якщо в паспорті громадянина України або свідоцтві про народження немає інформації про реєстраційний номер облікової картки платника податків
  Примітка: документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, не подається особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
 • документи про стаж, визначені в Порядку підтвердження наявного трудового стажу
 • довідка про заробітну плату (дохід) до 30 червня 2000 р. (за бажанням пенсіонера). Водночас у разі якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 р. становить менше 60 місяців, особою подається довідка про заробітну плату (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 30 червня 2000 року
 • –      відомості про місце проживання особи

Примітка: для підтвердження інформації про місце проживання можна надати відомості про місце проживання, що були внесені до документів, визначених Законом України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні», зокрема (1) витяг з реєстру територіальної громади або (2) паспорт громадянина України, виготовленого у формі книжечки, або (3) паспорт громадянина України чи паспорт громадянина України для виїзду за кордон у формі е-паспорта або е-паспорта для виїзду за кордон.

Звертаємо увагу! Окремі категорії громадян (зокрема (1) військовослужбовці строкової служби; (2) особи з числа членів добровольчих формувань територіальних громад, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, каліцтва, контузії або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в обороні України у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації; (3) діти, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою) подають додаткові документи у зв’язку з їхнім правовим статусом.

При поданні заяви в паперовій формі документи можуть бути подані як в оригіналах, так і в копіях, посвідчених нотаріально або адміністрацією підприємства, установи, організації, що подає документи заявника для призначення пенсії, чи органом, що призначає пенсію. Водночас документи про стаж, вік та заробітну плату подаються тільки в оригіналах.

2. Обробка документів працівником органу, що призначає пенсію.

3. Прийняття не пізніше 10 днів після надходження заяви рішення за результатами розгляду цієї заяви та поданих документів.

Важливо! За потреби проведення додаткової перевірки достовірності відомостей для визначення права на пенсію 10-денний строк може бути продовжено, але не більше ніж на 15 днів.

4. Видання або направлення особі органом, що призначає пенсію, не пізніше 10 днів після винесення рішення повідомлення про призначення / відмову в призначенні пенсії по інвалідності.

У відповідних випадках зазначаються причини відмови та порядок оскарження рішення.

5. Включення нарахованої суми пенсії по інвалідності в документи для виплати пенсії не пізніше одного місяця з дня прийняття органом, що призначає пенсію, рішення про призначення пенсії по інвалідності.

Документом, який підтверджує призначення особі пенсії, є пенсійне посвідчення. Про порядок його отримання читайте в підрозділі «Документи про інвалідність» розділу «Оформлення документів» цього веб сайту.

У разі переїзду на постійне або тимчасове проживання до іншої адміністративно-територіальної одиниці пенсіонеру потрібно подати до органу, що призначає пенсію, за новим місцем фактичного проживання заяву про переведення виплати пенсії за новим місцем проживання.

Особливості здійснення виплат внутрішньо переміщеним особам

Виплата (продовження виплати) пенсії по інвалідності ВПО здійснюється через рахунки та мережу установ і пристроїв акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» з можливістю отримання готівкових коштів і проведення безготівкових операцій через мережу установ і пристроїв будь-яких банків тільки на території населених пунктів, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі.

Особливості звернення за призначенням пенсії по інвалідності особами, які перебувають за кордоном

У період дії воєнного стану в Україні та протягом трьох наступних місяців після місяця, в якому його буде припинено чи скасовано, особи, які у зв’язку з агресією Російської Федерації тимчасово проживають за кордоном та отримали тимчасовий захист або статус біженця, можуть надсилати заяву з документами поштою.

Особи, які тимчасово проживають за кордоном, надсилають копії документів, засвідчені дипломатичним представництвом або консульською установою України або нотаріально, в тому числі документи про отримання тимчасового захисту або статусу біженця та реєстрацію їх місця тимчасового проживання / перебування за кордоном (із перекладом) та документ про посвідчення факту, що фізична особа є живою.

Виїзний прийом

Для осіб з інвалідністю І групи та осіб, які за висновком лікарсько-консультативної комісії або медичним висновком про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі не здатні до самообслуговування і потребують постійного стороннього догляду, проводяться виїзні прийоми за місцем їх проживання / перебування (житло, заклади охорони здоров’я, соціального захисту та інші заклади, установи).

Звернутися за проведенням виїзного прийому може:

 • представник такої особи
 • родич такої особи
 • особа, яка здійснює догляд за такою особою
 • особа, яка проживає разом з такою особою
 • староста
 • представник закладу охорони здоров’я / соціального захисту / іншого закладу, установи, де проживає (перебуває) така особа

Звертатися потрібно:

 • або безпосередньо до органу Пенсійного фонду
 • або через вебпортал

У разі відсутності в органі Пенсійного фонду документу про те, що особа потребує постійного стороннього догляду та нездатна до самообслуговування, до звернення додається висновок лікарсько-консультативної комісії або медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі.

Про дату та час проведення виїзного прийому і перелік документів, необхідних для отримання послуги, орган Пенсійного фонду повідомляє особу, яка подала відповідне звернення, в обраний нею спосіб.

Деякі особливості виплати пенсії

Особа може отримати пенсію по інвалідності відповідно до графіку виплати пенсій:

 • або через виплатний об’єкт
 • або за місцем фактичного проживання

Доставка пенсії по інвалідності акціонерним товариством «Укрпошта» за фактичним місцем проживання / перебування передбачена для осіб з інвалідністю I групи та інших осіб, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, за їх письмовою заявою.

За загальним правилом спосіб виплати пенсії зазначається в заяві про призначення пенсії по інвалідності під час оформлення документів для призначення пенсії.

Водночас якщо пенсіонер хоче отримувати пенсію по інвалідності за фактичним місцем проживання, можна в будь-який час подати заяву про виплату пенсії по інвалідності за місцем фактичного проживання через уповноважену організацію до уповноваженого органу за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання одержувача в межах України. Водночас обов’язковим є пред’явлення паспорта громадянина України або іншого документу, що посвідчує особу. Передбачена також можливість звернення з цим питанням через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України або шляхом надсилання заяви поштою.

З іншими особливостями виплати пенсії по інвалідності можна ознайомитися, прочитавши постанову Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1279.

Законодавство України:

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

Закон України «Про прокуратуру»

Закон України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні»

Порядок виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України організаціями, що здійснюють їх виплату і доставку, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1279

Порядок обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1210

Порядок підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 р. № 637

Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, затверджене постановою правління Пенсійного фонду України від 30 липня 2015 р. № 13-1

Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 30 січня 2007 р. № 3-1

Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 р. № 22-1

Порядок перерахування органами Пенсійного фонду України або структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад коштів установам (закладам), у яких особи перебувають на повному державному утриманні, та їх використання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 269